Projekt dotyczył określenia elastyczności rynków pracy i dóbr w Polsce oraz ocenę zdolności gospodarki polskiej do absorpcji zewnętrznych i wewnętrznych szoków makroekonomicznych w warunkach uczestnictwa w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej, czyli w sytuacji gdy suwerenna polityka monetarna nie jest możliwa.

rok wydania: 2008

język : polski

kategorie tematyczne :

autorzy:
Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje