Adaptacyjność gospodarki polskiej do szoków makroekonomicznych

14 sierpnia 2008

Projekt dotyczył określenia elastyczności rynków pracy i dóbr w Polsce oraz ocenę zdolności gospodarki polskiej do absorpcji zewnętrznych i wewnętrznych szoków makroekonomicznych w warunkach uczestnictwa w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej, czyli w sytuacji gdy suwerenna polityka monetarna nie jest możliwa.

rok wydania: 2008
język: polski
Kategoria publikacji: 
pliki do pobrania
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content