Centralnym pojęciem raportu 2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości, jest „modernizacja”. Rozumiemy przez nią nie tyle rozwój stricte gospodarczy, co raczej cywilizacyjny – a więc taki, w którym hierarchia wartości cenionych przez polskie społeczeństwo i polską politykę zmieni się tak, jak zmienia się dziś w krajach rozwiniętej Północy. W naszym przekonaniu Polska przyszłości musi być krajem kreatywnym, konkurencyjnym instytucjonalnie, atrakcyjnym kulturowo, a nade wszystko - takim, który wie, że jego rozwój nie może odbywać się kosztem innych - mieszkańców biedniejszych regionów świata i przyszłych pokoleń. By tak się stało, musimy zmienić nasz sposób myślenia i działania - zainwestować w innowacyjność, efektywność zasobową i jakość instytucji publicznych.

 

W raporcie dowodzimy, analizując kompleksowy pakiet zmian w polskiej energetyce, przemyśle, rolnictwie i usługach, że taka niskoemisyjna modernizacja jest w zasięgu ręki.

rok wydania: 2013

język : polski

kategorie tematyczne :

autorzy:
wszystkie publikacje