Zuzanna Kowalik na Social Boundaries of Work w Lublinie

Zuza w Lublinie V-22
Badaczka IBS przedstawiła wyniki badań nad automatyzacja w polskim sektorze usług biznesowych.

Zuzanna Kowalik, badaczka Untangled z IBS przedstawiła wstępne wyniki badań, z których wynika, że ​​pracownicy sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce z zadowoleniem przyjmują automatyzację, ponieważ odciąża ona żmudne, powtarzalne zadania. Automatyzacja nie wzbudziła w pracownikach obaw co do jej skytków. Jakościowe studium przypadku, zrealizowane w ramach UNTANGLED, zostało zaprezentowane na konferencji Social Boundaries of Work w Lublinie w dniach 19-20 maja.

 

Ponieważ globalizacja doprowadziła do outsourcingu funkcji administracyjnych z centrali do krajów rozwijających się, Europa Środkowo-Wschodnia, ze swoją młodą, wykształconą siłą roboczą i niższymi kosztami pracy, stała się centrum usług biznesowych. Sektor w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i obecnie odpowiada za 5,6% całkowitego zatrudnienia w sektorze prywatnym. Jednak intensyfikacja automatyzacji stanowi wyzwanie dla tego modelu biznesowego, gdyż duża część zadań wykonywanych w takich centrach to zadania rutynowe, które można łatwo zautomatyzować.

 

Zuzannę Kowalik i jej współpracowników, w tym Piotra Lewandowskiego, Tomasza Geodeckiego i Macieja Grodzickiego, interesowały postawy pracowników wobec automatyzacji, w tym czy obawiają się utraty pracy, a także reakcja kierownictwa na ten proces: czy inwestują w podnoszenie kwalifikacji, czy raczej dążenie do zwolnień i dezinwestycji?

 

Badanie wykazało, że pracownicy z zadowoleniem przyjmują automatyzację i nie boją się jej procesu, który usuwa żmudną pracę i uwalnia zasoby. Ponadto mimo automatyzacji powstają nowe miejsca pracy.

 

Pozostają jednak pewne zagrożenia. Przy rosnących kosztach pracy i innych trudnościach makroekonomicznych, niektóre procesy mogą z łatwością zostać przeniesione z Polski.

 

W ramach UNTANGLED wyniki badania zostaną porównane z badaniami sektora usług biznesowych w Irlandii i RPA oraz zostaną uwzględnione w zaleceniach i scenariuszach politycznych na późniejszym etapie projektu.

wszystkie wiadomości