Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim – raport z badania

11 stycznia 2021
Zapraszamy do lektury raportu z badania ubóstwa energetycznego w województwie łódzkim, którego współautorami są eksperci IBS: Jakub Sokołowski i Jan Frankowski.

Raport „Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim” podsumowuje badania zrealizowane na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Wyniki raportu opierają się o analizę danych zastanych, badanie ankietowe, analizy jakościowe treści wywiadów oraz konsultacje z interesariuszami badania.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w województwie łódzkim od blisko 100 do nawet 250 tys. gospodarstw domowych (od 10 do 26%) jest ubogich energetycznie, w zależności od zastosowanego wskaźnika. Najwięcej gospodarstw domowych doświadcza ubóstwa energetycznego w kontekście wysokich wydatków na energię (250 tys.).

Przyczyny ubóstwa energetycznego

Wyższe prawdopodobieństwo występowania ubóstwa energetycznego dotyczy tych gospodarstw domowych, które:

 • wykorzystują indywidualne systemy grzewcze,
 • mieszczą się w budynkach wybudowanych przed 1961 r. (zwłaszcza jednorodzinnych),
 • jako główne źródło dochodu wskazują emeryturę, rentę lub świadczenia socjalne,
 • mieszczą się na obszarach wiejskich,
 • są prowadzone przez jedną osobę (samotnie).

Przyczyny ubóstwa energetycznego wśród badanych gospodarstw są zróżnicowane. Budynki najczęściej były w złym stanie technicznym i ogrzewano je paliwami stałymi. Ogrzanie mieszkania stanowiło najbardziej uciążliwy problem ich mieszkańców, często zagrażający ich bezpieczeństwu. W mieszkaniach osób ubogich energetycznie współwystępowały problemy z instalacją elektryczną (awaryjność), ogrzaniem wody (cena), suszeniem ubrań (wilgoć, zagrzybienie) oraz utrzymaniem odpowiedniej temperatury latem (przegrzewanie się domów).

Rekomendacje

Rekomendowane jest:

 • przypisanie odpowiedzialności w zakresie walki z ubóstwem energetycznym do samorządu województwa, a następnie wsparcie działań lokalnych;
 • wyposażenie uchwały antysmogowej w narzędzia wsparcia osób ubogich energetycznie i przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej na temat realizacji i skutków uchwały;
 • informowanie o możliwości dofinansowania zakupu nośników energii dla ubogich energetycznie gospodarstw domowych oraz zaangażowanie lokalnych instytucji w pozyski-wanie beneficjentów programów wsparcia;
 • rozważenie wprowadzenia celowego zasiłku dla ubogich energetycznie, szczególnie w obszarach wysokiego zanieczyszczenia powietrza i dużych skupiskach mieszkańców województwa;
 • wzmocnienie kompetencji, możliwości oraz zaangażowania organizacji pozarządowych w obszarze ubóstwa energetycznego;
 • zwiększenie nacisku na wymianę źródeł ciepła i podłączania do sieci miejskich budynków wielorodzinnych w ramach rewitalizacji.

Cały raport dostępny jest tutaj.

***

Badanie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm Danae Sp. z o.o. oraz Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Publikacja została opracowana w ramach projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2020”, podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content