Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim – raport z badania

11 stycznia 2021
Zapraszamy do lektury raportu z badania ubóstwa energetycznego w województwie łódzkim, którego współautorami są eksperci IBS: Jakub Sokołowski i Jan Frankowski.

Raport „Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim” podsumowuje badania zrealizowane na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Wyniki raportu opierają się o analizę danych zastanych, badanie ankietowe, analizy jakościowe treści wywiadów oraz konsultacje z interesariuszami badania.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w województwie łódzkim od blisko 100 do nawet 250 tys. gospodarstw domowych (od 10 do 26%) jest ubogich energetycznie, w zależności od zastosowanego wskaźnika. Najwięcej gospodarstw domowych doświadcza ubóstwa energetycznego w kontekście wysokich wydatków na energię (250 tys.).

Przyczyny ubóstwa energetycznego

Wyższe prawdopodobieństwo występowania ubóstwa energetycznego dotyczy tych gospodarstw domowych, które:

 • wykorzystują indywidualne systemy grzewcze,
 • mieszczą się w budynkach wybudowanych przed 1961 r. (zwłaszcza jednorodzinnych),
 • jako główne źródło dochodu wskazują emeryturę, rentę lub świadczenia socjalne,
 • mieszczą się na obszarach wiejskich,
 • są prowadzone przez jedną osobę (samotnie).

Przyczyny ubóstwa energetycznego wśród badanych gospodarstw są zróżnicowane. Budynki najczęściej były w złym stanie technicznym i ogrzewano je paliwami stałymi. Ogrzanie mieszkania stanowiło najbardziej uciążliwy problem ich mieszkańców, często zagrażający ich bezpieczeństwu. W mieszkaniach osób ubogich energetycznie współwystępowały problemy z instalacją elektryczną (awaryjność), ogrzaniem wody (cena), suszeniem ubrań (wilgoć, zagrzybienie) oraz utrzymaniem odpowiedniej temperatury latem (przegrzewanie się domów).

Rekomendacje

Rekomendowane jest:

 • przypisanie odpowiedzialności w zakresie walki z ubóstwem energetycznym do samorządu województwa, a następnie wsparcie działań lokalnych;
 • wyposażenie uchwały antysmogowej w narzędzia wsparcia osób ubogich energetycznie i przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej na temat realizacji i skutków uchwały;
 • informowanie o możliwości dofinansowania zakupu nośników energii dla ubogich energetycznie gospodarstw domowych oraz zaangażowanie lokalnych instytucji w pozyski-wanie beneficjentów programów wsparcia;
 • rozważenie wprowadzenia celowego zasiłku dla ubogich energetycznie, szczególnie w obszarach wysokiego zanieczyszczenia powietrza i dużych skupiskach mieszkańców województwa;
 • wzmocnienie kompetencji, możliwości oraz zaangażowania organizacji pozarządowych w obszarze ubóstwa energetycznego;
 • zwiększenie nacisku na wymianę źródeł ciepła i podłączania do sieci miejskich budynków wielorodzinnych w ramach rewitalizacji.

Cały raport dostępny jest tutaj.

***

Badanie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm Danae Sp. z o.o. oraz Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Publikacja została opracowana w ramach projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2020”, podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Newsletter
Skip to content