Poster na konferencji #ERSS2022 w Manchesterze

27 czerwca 2022
Jan Frankowski zaprezentował wyniki badań na konferencji „Energy and Climate Transformations: 3rd International Conference on Energy Research & Social Science

Badacz w sesji posterowej przedstawił wstępne wyniki projektu NCN Preludium poświęconego transformacji energetycznej w mieście i jej związkom z ubóstwem energetycznym. Na podstawie syntezy danych administracyjnych przybliżył proces negocjacji odejścia od węgla w budynkach komunalnych w Warszawie i wskazał, że inwestycje w efektywność energetyczną mogą przyczyniać się do przekształceń struktury społeczno-przestrzennej niektórych obszarów miasta.

Wydarzenie zdominowały dwa wątki: zastosowania i rozwój koncepcji sprawiedliwości w obszarze energetyki, a także nierówności płciowe w politykach energetycznych. Tematycznie znaczna część wystąpień dotyczyła elektromobilności, inteligentnych liczników oraz procesu odejścia od ropy i gazu, szczególnie istotnego w świetle agresji Rosji na Ukrainę. Wśród stosowanych metod, można zauważyć wzrost popularności technik eksperymentalnych i narzędzi data science wykorzystujących dane zbierane w czasie rzeczywistym. Uczestnicy konferencji wskazali również tematy wymagające dalszych badań, takie jak praktyki energetyczne zamożnych grup społecznych oraz krytyczna analiza sprawiedliwości łańcuchów dostaw surowców z uwzględnieniem warunków pracy w krajach Globalnego Południa.

Konferencja #ERSS2022 jest najważniejszym międzynarodowym forum prezentacji badań naukowych na przecięciu energetyki i społeczeństwa, skupionym wokół czasopisma Energy Research & Social Science. Trzecia edycja konferencji w 2022 roku odbyła się w dniach 20-23 czerwca 2022 roku na Uniwersytecie w Manchesterze i zgromadziła ponad 400 osób z całego świata.

Udział w konferencji został sfinansowany z projektu NCN (2019/33/N/HS6/02565)

Newsletter
Skip to content