OECD Economic Survey of Poland 2016

29 marca 2016
23 marca odbyło się seminarium organizowane przez OECD i nasz Instytut. Polecamy zapoznanie się z prezentacjami przedstawionymi w czasie seminarium.

23 marca odbyło się seminarium organizowane przez OECD i nasz Instytut, na którym Nicola Brandt (OECD) przedstawiła nowy, poświęcony Polsce raport 2016 OECD Economic Survey. Komentarze do raportu wygłosili Piotr Lewandowski (IBS) oraz Michał Wolański  (SGH).

Nicola Brandt skupiła się na kilku kluczowych obszarach: stabilności finansów publicznych, rozwoju kompetencji dla rynku pracy oraz poprawie inwestycji infrastrukturalnych. Piotr Lewandowski w komentarzu do prezentacji uwypuklił rolę edukacji, zwracając m.in. uwagę na potrzebę zmniejszenia dysproporcji w jakości kształcenia między różnymi typami szkół ponadgimnazjalnych.  Michał Wolański odniósł się natomiast do zjawiska narastającej suburbanizacji, które nasila problemy z transportem oraz zanieczyszczeniem powietrza.

Obecnym na seminarium gościom jeszcze raz dziękujemy, zaś wszystkim osobom, które nie mogły uczestniczyć w wydarzeniu, polecamy zapoznanie się z:

  • krótką relacją (zobacz) oraz
  • prezentacjami przedstawionymi w czasie seminarium (zobacz)
Newsletter
Skip to content