Konferencja ASSA 2022

Bez tytułu
Jan Gromadzki zaprezentował wyniki swoich badań na prestiżowej konferencji ASSA – online, 7-9 stycznia 2022

Na początku stycznia odbyła się konferencja ASSA, organizowana przez Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne (American Economic Association). Wykłady specjalne wygłosili Nathan Nunn (Universytet Harvarda): „On the Dynamics of Human Behavior: The Past, Present, and Future of Culture, Conflict, and Cooperation” oraz noblista David Card (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley): „Who Set Your Wage?”.

 

Jan Gromadzki zaprezentował wyniki badania prowadzonego wspólnie z Przemysławem Siemaszko (SGH) dotyczącego roli efektów sieciowych w decyzjach osób LGBTQ o ujawnieniu swojej tożsamości: „#IamLGBT: Social Networks and Coming Out in a Hostile Environment”. Autorzy wykorzystują unikalne dane z dwóch spontanicznych akcji na platformie Twitter i pokazują, że obserwacja coming outów w swojej sieci znajomych zwiększa prawdopodobieństwo ujawnienia swojej tożsamości przez osoby LGBTQ. Wyniki sugerują, że głównym mechanizmem efektów sieciowych jest zmiana postrzeganych kosztów dyskryminacji. Prezentacja wyników miała miejsce w trakcie inauguracyjnej sesji Komitetu ds. Statusu Osób LGBTQ+ w Ekonomii (Committee on the Status of LGBTQ+ Individuals in the Economics Profession) działającego w ramach Amerykańskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 

Ponadto, Jan Gromadzki  zaprezentował poster przedstawiający wyniki badań prowadzonych wspólnie z Katarzyną Sałach (Uniwersytet Warszawski) i Michałem Brzezińskim (Uniwersytet Warszawski) dotyczących wpływu świadczenia Rodzina 500+ na poparcie dla partii Prawo i Sprawiedliwość (IBS Working Paper 02/2022, link): „When Populists Deliver on Their Promises: The Electoral Effects of a Large Cash Transfer Program in Poland”. Autorzy pokazują, że wprowadzenie świadczenia miało znaczący pozytywny wpływ na poparcie dla partii rządzącej.

wszystkie wiadomości