Kolejna publikacja Jana Witajewskiego-Baltvilks w „Energy Economics”

michal-grosicki-228588
Po raz trzeci artykuł członka zespołu IBS został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie naukowym poświęconym ekonomii energii (impact factor 3,2).

Współautorami artykułu pt. "Induced Technological Change and Energy Efficiency Improvements" są Elena Verdolini z Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) i Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) oraz Massimo Tavoni (FEEM, CMCC i Politecnico di Milano). Badania opisane w artykule były prowadzone podczas współpracy naukowców w mediolańskim oddziale instytutu FEEM.

 

Autorzy analizują jakie czynniki przyczyniają się do przyspieszenia postępu technologicznego w energochłonnych gałęziach przemysłu. Starają się także odpowiedzieć na pytanie jakie warunki muszą być spełnione aby postęp ten prowadził do redukcji popytu na energię. Wyniki analizy wskazują, że aktywność innowacyjna w energochłonnych sektorach w danym kraju w danym punkcie w czasie zależy od wydatków na energię oraz od aktywności innowacyjnej tego kraju w przeszłości. W równowadze ogólnej, tempo postępu technologicznego zależy od tempa wzrostu kosztu produkcji energii.

 

Pełna wersja artykułu w języku angielskim jest dostępna na stronie Science Direct.

***

Poprzednie artykuły Jana Witajewskiego-Baltvilks opublikowane w Energy Economics:

  • Lennox J.A., Witajewski-Baltvilks (2017). Directed technical change with capital-embodied technologies: Implications for climate policy. Energy Economics, vol. 67, pp. 400-409. → zobacz
  • Witajewski-Baltvilks J., Verdolini E., Tavoni M. (2015). Bending the learning curve, Energy Economics, vol. 52, pp. 86-99. → zobacz
wszystkie wiadomości