Inkluzywna transformacja energetyczna – seminarium w Jadwisinie 2022

2 czerwca 2022
Jakub Sokołowski wziął udział w Seminarium w Jadwisinie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (19-20.05.2022).

Spotkanie dotyczyło transformacji energetycznej i ochrony klimatu w miastach i gminach.

Drugi dzień seminarium był poświęcony przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu.
Jakub Sokołowski z Instytutu Badań Strukturalnych przedstawił metody diagnozowania problemu ubóstwa energetycznego w gminie.
Zasugerował, że zamiast prowadzić kosztowną ankietyzację w gminach, lepiej posłużyć się wnioskami z badań ogólnopolskich w ujęciu regionalnym. Lepszym rozwiązaniem byłoby wsparcie finansowe i kompetencyjne lokalnej administracji i ośrodków pomocy społecznej.

Następnie, Jakub Sokołowski uczestniczył w dyskusji o dalszych kierunkach badań nad ubóstwem energetycznym w gminach i miastach oraz lokalnych rozwiązaniach tego problemu.

Obszerna relacja z wydarzenia na stronie organizatora seminarium

Newsletter
Skip to content