III edycja Konferencji "Jobs and Development" odbędzie się online

na stroneee
W związku z pandemią COVID-19 zdecydowaliśmy się zorganizować coroczną konferencję IZA/Banku Światowego/NJD/UNU-WIDER „Jobs and Development” w formacie webinarium. Nowy termin konferencji to 1-4 września 2020 r.

Z powodu epidemii ogłaszamy także dodatkowy termin na zgłoszenie artykułu do zaprezentowania podczas konferencji. Zapraszamy do nadsyłania artykułów lub rozbudowanych abstraktów dotyczących wpływu COVID-19 na rynek pracy, zdrowie w miejscu pracy i rozwój społeczno-ekonomiczny.  Jedna osoba może zgłosić tylko jeden artykuł.

 

Prosimy zgłaszać pełne artykuły bądź rozbudowane abstrakty w nieprzekraczalnym terminie 10 lipca 2020 r. Zgłoszenia będą przyjmowane przez aplikację online. Organizatorzy prześlą informację zwrotną do 31 lipca 2020 r.
Zachęcamy do zgłaszania kompletnych artykułów. W przypadku zgłoszenia rozbudowanego abstraktu, artykuł musi być przesłany najpóźniej do 10 sierpnia 2020 r.

 

Więcej informacji na temat konferencji i jej poprzednich edycji znajduje się na stronie: http://jobsanddevelopmentconference.org/

 

Komitet organizacyjny:

IZA - Institute of Labor Economics - Gary Fields i Ahmed Elsayed
Bank Światowy - Ian Walker, Indhira Santos i Javier Sánchez-Reaza
The Network on Jobs and Development (NJD)* - Piotr Lewandowski i Albert Park
UNU-WIDER - Kunal Sen i Sam Jones

 

Poprzednie edycje konferencji odbyły się w Waszyngtonie oraz w Bogocie, każdorazowo gromadząc ekspertów z ponad 20 krajów. Nadchodząca dwudniowa konferencja pt. “Better Jobs for Development” obejmie wykłady gościnne, ok. 80 prezentacji naukowych w sesjach równoległych, a także panel dyskusyjny z udziałem decydentów i ekspertów ds. polityki rynku pracy. Głównym przedmiotem zainteresowania będą badania o praktycznym znaczeniu dla rynków pracy w krajach o niskim i średnim dochodzie.

wszystkie wiadomości