III edycja Konferencji Jobs and Development w Warszawie

Jobs_dev_twitter
Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji międzynarodowej konferencji Jobs and Development, organizowanej przez Bank Światowy, IZA, UNU-WIDER oraz Network for Jobs and Development, do którego należy IBS. Konferencja odbędzie się w Warszawie, a jej tematem przewodnim będzie poprawa jakości pracy jako czynnik rozwoju gospodarczego.

Uwaga: informacja o zmianie terminu!

 

Jobs_Dev2020

 

Komitet organizacyjny:
IZA - Institute of Labor Economics - Gary Fields i Ahmed Elsayed
Bank Światowy - Ian Walker, Indhira Santos i Javier Sánchez-Reaza
The Network on Jobs and Development (NJD)* - Piotr Lewandowski i Albert Park
UNU-WIDER - Kunal Sen i Sam Jones

 

Poprzednie edycje konferencji odbyły się w Waszyngtonie oraz w Bogocie, każdorazowo gromadząc ekspertów z ponad 20 krajów. Nadchodząca dwudniowa konferencja pt. “Better Jobs for Development” obejmie wykłady gościnne, ok. 80 prezentacji naukowych w sesjach równoległych, a także panel dyskusyjny z udziałem decydentów i ekspertów ds. polityki rynku pracy. Głównym przedmiotem zainteresowania będą badania o praktycznym znaczeniu dla rynków pracy w krajach o niskim i średnim dochodzie.

 

Zachęcamy do zgłaszania prac o następującej tematyce:
• Modelowanie rynków pracy w krajach rozwijających się: segmentacja i stratyfikacja rynku pracy
• Zmieniające się łańcuchy wartości dodanej i ich wpływ na pracę
• Zorientowana na rynek pracy edukacja i rozwój umiejętności
• Instytucje, normy i zatrudnienie kobiet
• Polityki odpowiadające na problem niskich zarobków oraz działania poprawiające ochronę pracowników
• Polityki podnoszące jakość pracy
• Pomiar jakości pracy

 

Więcej informacji na temat konferencji i jej poprzednich edycji znajduje się na stronie http://jobsanddevelopmentconference.org/

 

Zgłoszenia
Prosimy zgłaszać pełne artykuły bądź rozbudowane abstrakty w nieprzekraczalnym terminie 20 stycznia 2020 r. Zgłoszenia będą przyjmowane przez aplikację online. Organizatorzy prześlą informację zwrotną do 29 lutego 2020 r.
Zachęcamy do zgłaszania kompletnych artykułów. W przypadku zgłoszenia rozbudowanego abstraktu, artykuł musi być przesłany najpóźniej do 1 kwietnia 2020 r.
Zakwaterowanie
Autorzy zakwalifikowanych artykułów są zaproszeni do uczestnictwa w całej konferencji. Organizatorzy zapewniają nocleg w hotelu oraz posiłki w trakcie konferencji. Zwrot kosztów podróży nie jest przewidywany.

 

* Konferencja Jobs and Development jest współorganizowana przez Bank Światowy, IZA, UNU-WIDER oraz Network on Jobs and Development w składzie: Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), Development Policy Research Unit (DPRU), HKUST Institute for Emerging Market Studies (HKUST IEMS) i Instytut Badań Strukturalnych (IBS).

 

 

 

 

 

wszystkie wiadomości