IBS ze swoimi badaniami na Uniwersytecie w Groningen

26 kwietnia 2023
14 kwietnia Piotr Lewandowski i Zuzanna Kowalik wzięli udział w warsztatach „Automation and Well-being” na Uniwersytecie w Groningen.

W interdyscyplinarnych warsztatach w Groningen uczestniczyli badacze z dziedziny ekonomii, geografii ekonomicznej, socjologii, psychologii organizacji, nauk o zarządzaniu oraz nauk o technologii i innowacjach. Prelegenci przedstawili uzupełniające się spojrzenia na konsekwencje technologii automatyzacji. Piotr Lewandowski przedstawił referat „Automation and Income Inequality in Europe”, którego współautorem są Karina Doorley (ESRI), Jan Gromadzki (IBS), Philippe van Kerm (LISER) i Dora Tuda (ESRI).

Newsletter
Skip to content