IBS zabiera głos na konferencjach poświęconych transformacji energetycznej.

coal-1521718_1920
17 lutego 2022r Jakub Sokołowski prezentował stanowisko IBS na dwóch ważnych konferencjach traktujących o transformacji energetycznej.

V Kongres Czystego Powietrza organizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o., Mazowiecką Agencja

Energetyczna i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podjął próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie "Jak walczyć z ubóstwem energetycznym?"

 

kongres czystego powietrzaNiezbędne jest zintensyfikowanie działań edukacyjnych, informacyjnych oraz wprowadzenie gwarancji dopłat - na przykład takich jak bon energetyczny - do niskoemisyjnych źródeł ciepła. W przeciwnym razie nie uda się przekonać najbardziej wrażliwych grup mieszkańców do działania w tym zakresie. Władze samorządowe nie chcą używać systemu kar jako narzędzia motywującego zmiany, mimo że aktualne tempo wymiany przestarzałych źródeł ogrzewania nie daje nadziei na likwidację pieców bezklasowych w terminie wyznaczonym uchwałą antysmogową. Relację z wydarzenia można obejrzeć tutaj

 

 

Kolejne ważne spotkanie o charakterze naukowym, tym razem międzynarodowe to:

Międzynarodowy Okrągły Stół ds. Osiągania Pozytywnych Wyników Społeczno-Gospodarczych w Transformacji Energetycznej (International Roundtable on Achieving Positive Social and Economic Outcomes in the Energy Transition)

 

panel wegiel australiaW spotkaniu wzięli udział eksperci z Australii, Niemiec i Polski, którzy omawiali rozwiązania stosowane w transformacji sektora energetycznego.

Dyskusja była skoncentrowane na społecznych, politycznych i ekonomicznych aspektach transformacji energetycznej i toczyła się wokół rozwiązań, które mogą wesprzeć proces. Uwzględnienie wyzwań społecznych, ekonomicznych oraz politycznych w procesie transformacji, a nie tylko technicznych i finansowych jej aspektów bardzo mocno wybrzmiało podczas debaty. Podkreślono potrzebę wzmocnienia współpracy miedzy Australią, Niemcami i Polską, a także między naukowcami i praktykami tych krajach. Należy zidentyfikować pytania badawcze, jak również opracować propozycje i praktyczne zalecenia dotyczące polityki społecznej i dyskursu publicznego.

wszystkie wiadomości