Dług publiczny stał się bardziej ryzykowny; niekoniecznie z powodów politycznych

pixabay-money
Udział inwestorów zagranicznych w długu publicznym zwiększył się z 38% w 2008 roku do 57% w roku 2014 - Jakub Sawulski dla Obserwatora Finansowego.

Dynamika wzrostu długu zagranicznego i udziału inwestorów zagranicznych w państwowym długu publicznym w ostatnich latach były nadzwyczaj wysokie. Według danych Eurostatu, na koniec 2014 roku Polska zajmowała 11 miejsce w UE pod względem udziału nierezydentów w długu publicznym. Zagrożenia związane z zagranicznym finansowaniem długu publicznego ujawniają się dopiero w czasach kryzysu, w związku z czym obecnie o tym problemie mówi się w Polsce stosunkowo niewiele. Tym bardziej jednak nie należy go ignorować - stwierdza Jakub Sawulski - ekonomista IBS - w artykule dla Obserwatora Finansowego.

 

Ulotne finansowanie zagraniczne

Artykuł "Ulotne finansowanie zagraniczne", w którym Jakub Sawulski analizuje sytuację związaną zagranicznym finansowaniem długu publicznego dostępny jest w całości na stronie Obserwatora Finansowego (przeczytaj)

wszystkie wiadomości