Deficyt spadł do 3,2 % PKB

Logo_PR24
Poprawę sytuacji finansów publicznych wykorzystajmy do reformy podnoszącej efektywność systemu podatkowego.

Lepszy niż oczekiwano wynik sektora finansów publicznych w 2014 nie powinien być sygnałem do obniżki podatków, w tym powrotu do stawek VAT sprzed 2011, ponieważ jego źródłem jest prawdopodobnie szybszy niż oczekiwano wzrost gospodarczy. Poprawę sytuacji finansów publicznych warto jednak wykorzystać to reformy podnoszącej efektywność systemu podatkowego - jego uproszczenia i zmiany struktury opodatkowania tak, aby lepiej realizowała cele gospodarcze i społeczne.

 

Piotr Lewandowski (IBS) i red. Krzysztof Rzyman rozmawiają w Polskim Radio 24 (posłuchaj)

wszystkie wiadomości