Artykuł Jana Witajewskiego-Baltvilksa w Energy Economics

23 listopada 2015
Pod jakimi warunkami krzywa uczenia się (ang. learning curve) – popularne narzędzie do przewidywania kosztów zaawansowanych technologii – może być aplikowana w modelach zintegrowanej oceny (IAM)?

W Energy Economics – wiodącym czasopiśmie branżowym (impact factor dla 5 lat: 3,374) opisującym zagadnienia związane z ekonomią energii – opublikowany został artykuł naszego kolegi Jana Witajewskiego-Baltvilksa (IBS). Czasopismo prezentuje badania wykorzystujące spektrum rygorystycznie stosowanych metod badawczych, takich jak metody ekonometryczne, czy modelowanie matematyczne.

Jan Witajewski-Baltvilks prowadził badanie przy współpracy z dwoma włoskimi ekonomistami: Eleną Verdolini (FEEM i CMCC w Mediolanie) oraz Massimo Tavoni (FEEM, CMCC i Politecnico di Milano). Artykuł opisuje, pod jakimi warunkami krzywa uczenia się (ang. learning curve) – popularne narzędzie do przewidywania kosztów zaawansowanych technologii – może być aplikowana w modelach zintegrowanej oceny (ang. integrated assessment models, IAM). Modele IAM są jednym z najczęściej wykorzystywanych instrumentów do oceny skuteczności polityki klimatycznej.

W pierwszym kroku badania, z pomocą formalnego modelu matematycznego, autorzy opisują, jakie założenia muszą być spełnione, aby tradycyjne metody estymacji (OLS) krzywej uczenia się pozwalały na poprawne funkcjonowanie modeli IAM. W drugim kroku autorzy prezentują nowy estymator, który pozwala na estymację krzywej uczenia się przy mniej restrykcyjnych założeniach. W trzecim kroku prezentowane są przykłady zastosowania nowego estymatora dla dwóch technologii odnawialnych źródeł energii: paneli fotowoltaicznych i wiatraków.

Link do artykułu – Bending the learning curve

Newsletter
Skip to content