31. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów

pixabay-Genewa
22-26 sierpnia br. odbyła się najbardziej prestiżowa konferencja ekonomistów w Europie - coroczny kongres EEA połączony z europejskim spotkaniem Towarzystwa Ekonometrycznego.

Spotkanie miało miejsce w Genewie, między innymi w gmachach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kongres co roku przyciąga najsławniejszych naukowców, którzy prezentują wyniki swoich badań oraz dyskutują o najistotniejszych problemach gospodarczych państw europejskich oraz gospodarki globalnej. Nierzadko metodologie, które wykuwają się w dyskusjach, wykorzystywane są później przez banki centralne oraz rządy państw do projektowania i analizy polityki gospodarczej.

 

Jan Witajewski-Baltvilks z naszego Instytutu zaprezentował badania nad modelowaniem różnorodności dóbr oraz różnorodności preferencji konsumentów. W swojej pracy wykazuje on między innymi, że różnorodność dostępnych technologii odnawialnych źródeł energii sprzyja dyfuzji tych technologii (prezentacja poniżej).

Projekt związany z tą wiadomością:

TRANSrisk

wszystkie wiadomości