Zielone, różowe i białe… czy Europa ciągle potrafi tworzyć nowe miejsca pracy?

Logo Neujobs

Bruksela

rozpoczęcie

zakończenie

Rue Royale 2-4 1000

Konferencja kończąca projekt NEUJOBS
Osoby kształtujące politykę gospodarczą często wskazują na sektory budowlany, transportowy i energetyczny jako kluczowe dla pobudzenia wzrostu zatrudnienia. Czy ich oczekiwania są uzasadnione? Jak  różnice między krajami europejskimi pod względem wartości rodzinnych i przyjmowanych postaw życiowych będą wpływały na dostępność pracy w sektorze opieki osobistej? Czym są tzw. zielone miejsca pracy i jak one powstają? Jak przedsiębiorstwa i organizacje radzą sobie z wyzwaniami związanymi z wykorzystaniem umiejętności starszych pracowników? Jak zmienił się popyt na konkretne umiejętności i jakich trendów w tym obszarze należy oczekiwać w przyszłości? Na te i inne pytania badacze starali się odpowiedzieć na konferencji podsumowującej 4-letni projekt NEUJOBS, w ramach którego powstały 2 publikacje książkowe i ponad 100 artykułów naukowych.
wszystkie wydarzenia