Wykorzystanie danych administracyjnych dla celów badawczych i oceny skutków polityk publicznych

ambitious-creative-co-rick-barrett-110145

Instytut Badań Strukturalnych

rozpoczęcie

zakończenie

ul. Wiśniowa 40 B lok.8

30 listopada br. w Warszawie odbyło się spotkanie praktyków wykorzystujących dane administracyjne.
Dane  administracyjne zbierane  przez  urzędy podatkowe,  fundusze  emerytalne  i  inne organy rządowe w wielu aspektach mają przewagę nad danymi ankietowym. Ich wykorzystanie do oceny polityk publicznych powoli staje się regułą. Celem spotkania zorganizowanego przez nasz Instytut była wymiana doświadczeń związanych z  korzystaniem z danych administracyjnych w Polsce oraz z promocją szerszego wykorzystania tego typu danych.
W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu ekspertów: przedstawicieli środowiska naukowego oraz administracji publicznej, którzy w swojej pracy wykorzystują duże zbiory danych gromadzonych przez instytucje publiczne. Po wprowadzeniu Igi Magdy, wiceprezeski naszego Instytutu, zostały wygłoszone prezentacje dotyczące:
  • wykorzystania danych z rejestrów bezrobotnych do ewaluacji wsparcia osób młodych w ramach Gwarancji dla Młodzieży – Jan Baran (Instytut Badań Strukturalnych)
  • danych zebranych w ramach projektu Edukacyjne Losy Absolwentów, które pozwalają na śledzenie sytuacji absolwentów na rynku pracy zależnie od ukończonego kierunku studiów – Mikołaj Jasiński (Uniwersytet Warszawski) i Agnieszka Chłoń-Domińczak (Instytut Badań Edukacyjnych, Szkoła Główna Handlowa)
  • rozwoju prac nad stworzeniem Zintegrowanej Platformy Analitycznej, która będzie narzędziem pozwalającym na łączenie danych z różnych baz administracji publicznej – Leszek Maśniak (Ministerstwo Cyfryzacji)
  • łączenia danych podatkowych i danych z ubezpieczeń społecznych na użytek przeprowadzania analiz mikrosymulacyjnych – Dominik Korniluk i Marek Skawiński (Ministerstwo Finansów)
  • ewaluacji działań Powiatowych Urzędów Pracy – Tomasz Gajderowicz (Uniwersytet Warszawski)
W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Banku Światowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziękujemy za ciekawą dyskusję!

***

Spotkanie zostało zorganizowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach międzynarodowego projektu „Dostęp do danych administracyjnych dla celów badawczych i oceny polityk”.  Partnerami projektu są instytucje naukowe z Węgier (MKE; Budapest Institute), Słowacji (CELSI) i Czech (CERGE-EI).

We wrześniu bieżącego roku eksperci z naszego Instytutu uczestniczyli w spotkaniu eksperckim o podobnej tematyce w Budapeszcie. Relacja ze spotkania jest dostępna na naszej stronie internetowej -> zobacz

Strona projektu: „Dostęp do danych administracyjnych dla celów badawczych i oceny polityk”

 fundusz_wyszehradzki
pliki do pobrania Program
wszystkie wydarzenia