Technologia, (de-)rutynizacja i rynki pracy

17 marca 2016
Rozpoczęcie
2016-03-17 / 15:00 CET
Zakończenie
2016-03-17 / 16:00 CET
Związek między technologią a pracą przybrał w ostatnich latach na znaczeniu za sprawą automatyzacji, teleinformatyki oraz postępu technologicznego ukierunkowanego na rutynizację (ang. routine-biased technical change czyli RBTC).

RBTC zwiększa popyt na wysoko wykwalifikowanych pracowników wykonujących pracę kognitywną – póki co nie zastępowalną przez maszyny i komplementarną dla teleinformatyki i automatyzacji – ale obniża popyt na średnio wykwalifikowanych pracowników wykonujących prace rutynowe (kognitywne lub manualne), których można zastąpić robotami i komputerami. Ubocznym skutkiem tych zmian jest rosnący popyt na słabo wykwalifikowaną pracę (szczególnie w usługach), która nie jest podatna na automatyzację, a która może być wykonywana przez człowieka relatywnie tanio. Niektórzy eksperci przewidują, że teleinformatyka i robotyka pozwolą zastąpić ludzi w większości obecnych zawodów w ciągu dekady lub dwóch.   Taki rozwój wypadków niesie ze sobą poważne ekonomiczne i społeczne konsekwencje. Uczestnicy tej wirtualnej dyskusji Jobs and Development postarają się udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy proces de-rutynizacji jest procesem globalnym czy dotyczy jedynie krajów rozwiniętych?
 • Czy technologia jest jedynym czynnikiem stojącym za nim?
 • Jaka jest rola zmian w edukacji i strukturze oraz globalizacji?
 • Jak przebiegają te zmiany w wymiarze płci i wieku?
 • Czego jeszcze nie wiemy o wpływie technologii na zawody i pracę?
 • Czy nowopowstające miejsca pracy (zawody) zrekompensują powodowaną przez technologię destrukcję miejsc pracy i zawodów?
 • Jak pracownicy mogą się dostosować do tych zmian?
 • Jakie powinny być priorytety ustawodawców?

WIRTUALNA DEBATA

https://youtube.com/watch?v=LbOIhouerJ4

UCZESTNICY

 • Indhira Santos (Bank Światowy)
 • Glenda Quintini (OECD)
 • Piotr Lewandowski (IBS)
 • Maciej Lis (IBS) – moderator

Indhira Santos (Bank Światowy)   Indhira Santos jest starszą ekonomistką w Banku Światowym. Główne obszary jej badań to rynek pracy w krajach rozwijających się, a w szczególności zachodzące na nim zmiany strukturalne związane z postępem technologicznym oraz rozwój umiejętności. Należy do zespołu World Development Report („Internet for Development”) oraz Social Protection and Labor Global Practice. Posiada doktorat z Polityki Publicznej na Kennedy School of Government na Uniwersytecie w Harwardzie.   Glenda Quintini (OECD)   Glenda Quintini jest ekonomistką w departamencie Analiz i Polityki Zatrudnienia OECD. Aktualnie zarządza pracą departamentu nad tematyką umiejętności, ich niedopasowania oraz wykorzystywania w pracy, a także pracą nad badaniem umiejętności osób dorosłych PIAAC. Zajmuje się także przeglądem strategii pomocy pracownikom porzuconym w powrocie do pracy, ze szczególnym naciskiem na ich znaczeniu dla wykorzystywanych umiejętności. Posiada doktorat z Ekonomii na Uniwersytecie w Oksfordzie.   Piotr Lewandowski (IBS)   Piotr Lewandowski jest jednym z fundatorów oraz Prezesem Zarządu Instytutu Badań Strukturalnych. W pracy badawczej zajmuje się głównie ekonomią rynku pracy, ostatnio z ukierunkowaniem na interakcje między technologią a pracą, przekształceniami zawodów i zróżnicowaniem tych procesów między grupami pracowników i między krajami. Był pracownikiem Katedry Ekonomii I SGH oraz współpracował z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i UNDP Polska.   Maciej Lis (IBS)

Ekonomista w IBS i doktorant Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie ekonometrii, ekonomii zdrowia oraz edukacji. Autor i współautor publikacji z zakresu kształtowania się zdrowia, wydatków na zdrowie oraz produktywności w cyklu życia. Specjalizuje się budowie statycznych i dynamicznych modeli mikrosymulacyjnych.

pliki do pobrania
Newsletter
Skip to content