Seminarium „Technologia i miejsca pracy. Czy Polska jest przygotowana” - wideorelacja

Technologia i miejsca pracy - zdj4

Warszawa

rozpoczęcie

W dniu 29 października 2014 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się seminarium poświęcone wpływowi nowych technologii informacyjnych na rynek pracy.
Organizatorami był Instytut Badań Strukturalnych oraz Bank Światowy. Wydarzenie to składało się z dwóch paneli dyskusyjnych, w których głos zabierali eksperci reprezentujący środowiska biznesowe, organizacje pozarządowe, administrację publiczną oraz instytucje międzynarodowe.   Tematem pierwszego panelu, którego moderatorem był Matteo Morgandi z Banku Światowego, były nowe szanse, jakie dla pracowników, pracodawców oraz społeczeństwa obywatelskiego stworzyła rewolucja ICT. Tomasz Klekowski − dyrektor Intel EMEA Business GTM wyraził pogląd, że Polska odnosi duże sukcesy w wykorzystaniu potencjału technologii informatycznych. Lokują się tutaj nie tylko centra usług wspólnych, np. magazyny Amazona, lecz także znaczące centra badawczo-rozwojowe liderów nowych technologii, np. Intela bądź Samsunga. Sukcesy te nie byłyby możliwe, gdyby nie duża liczba bardzo utalentowanych i dobrze wykształconych pracowników w Polsce. Tomasz Klekowski zwrócił zarazem uwagę, że technologie informatyczne stanowią dla firm wyzwanie jeśli chodzi o organizację pracy. Tradycyjne metody kontroli nie przystają do pracy wymagającej talentu i kreatywności. Pracownik musi sam zarządzać swoim czasem a swoje relacje z pracodawcą oprzeć na wzajemnym zaufaniu oraz dobrej komunikacji.   Katrin Hippler z firmy Elance − globalnego pośrednika pomiędzy pracodawcami a freelancerami, potwierdziła obserwacje Tomasza Klekowskiego zauważając, że na platformie Elance  zarejestrowanych jest 26 tys. freelancerów z Polski stanowiąc na niej 10 najliczniejszą grupę narodową. Ponadto, Katrin Hippler zwróciła uwagę na to, że do korzyści wynikających z rozwoju technologii informacyjnych należy zaliczyć możliwość pracy zdalnej oraz w elastycznym czasie. Jest to często wykorzystywane przez freelancerów. Ostatni z panelistów Michał Mach z fundacji ePaństwo podkreślił, że nowe technologie stworzyły bezprecedensową możliwość oddziaływania obywateli na funkcjonowanie państwa. Aplikacje tworzone po godzinach pracy przez programistów ułatwiają dostęp do informacji publicznej oraz umożliwiają kontrolowanie władzy. Michał Mach podkreślał też, że praca w charakterze freelancera jest bardzo wymagająca (konieczność zarządzania czasem, ciągłego dokształcanie się, bądź okresowego pozostawania bez pracy), ale w jego odczuciu korzyści przewyższają koszty. Tym niemniej, jak zgodzili się paneli, dla wielu ludzi stabilizacja jest na tyle ważna, że praca freelancera nie stanowi dla nich atrakcyjnej oferty.   Tematem drugiego panelu dyskusyjnego, prowadzonego przez Aleksandrę Pezdę z Tok FM i Gazety Wyborczej, było pytanie, w jaki sposób zreformować proces kształcenia ludzi na każdym etapie edukacji, aby przygotować ich do uczestnictwa w świecie zdominowanym przez technologie informacyjne. Paolo Pasimeni z Komisji Europejskiej  zwrócił uwagę, że badanie kompetencji osób dorosłych PIAAC pokazało, iż wykorzystywanie IT w pracy zawodowej, podnosi poziom wszystkich innych umiejętności uwzględnionych w badaniu, czyli umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz rozwiązywania problemów obliczeniowych. Z kolei, Bill Mitchell z The Chartered Institute for IT przedstawił założenia, jakimi kierowali się autorzy reformy programu nauczania w Wielkiej Brytanii, zgodnie z którą od tego roku wszyscy uczniowie od pierwszej klasy szkoły podstawowej uczą się umiejętności IT. Bill Mitchell podkreślił, że program zakłada uczenie idei kryjących się za tymi umiejętnościami (algorytmu, obliczalności, itp.) a nie konkretnych programów komputerowych. Ponadto cały program umiejętności IT przeznaczony dla szkół podstawowych można przeprowadzić bez użycia komputerów.   Maciej Jakubowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Evidence Institute nawiązując do wypowiedzi Billa Mitchella pokazał wyniki badań, zgodnie z którymi wykorzystanie komputerów przez uczniów w szkole nie sprzyja podnoszeniu przez nich umiejętności matematycznych oraz wiedzy przyrodniczej a wręcz może ten proces spowalniać. Odwrotnie jest jednak, gdy uczniowie wykorzystują komputer oraz Internet w domu na potrzeby rozwiązywania prac zadanych w szkole. Pokazuje to, że tradycyjne metody nauczania w szkole, z wykorzystaniem pracy w grupach oraz wykładu nauczyciela są wciąż skuteczne, mimo rozwoju nowych technologii informacyjnych. Ewa Dudek – wiceminister Edukacji Narodowej, zgadzając się co do zasady z innymi panelistami przedstawiła z kolei, jakie działania podejmuje MEN, aby przygotować uczniów do życia w świecie zdominowanym przez nowe technologie. Stwierdziła, że ministerstwo koncentruje się obecnie na szeroko zakrojonym programie dokształcania nauczycieli z wykorzystania nowych technologii. W dalszej perspektywie zmodyfikowane zostaną programy nauczania w taki sposób, żeby szerzej uwzględnić kształcenie nowych technologii.

wprowadzenie - Piotr Lewandowski

Technologia i miejsca pracy - zdj1

wprowadzenie - Roberta Gatti

Technologia i miejsca pracy - zdj2

first pannel discussion

Technologia i miejsca pracy - zdj3

second pannel discussion

Technologia i miejsca pracy - zdj4
wszystkie wydarzenia