Nierówność płci na rynku pracy

pixabay_narzedzia_placowe

Uniwersytet Warszawski

rozpoczęcie

zakończenie

Pierwsza w Polsce konferencja nt. nierówności płci na rynku pracy (1-2.07.) - organizowana przez Instytut Badań Strukturalnych oraz GRAPE.
Różnice między sytuacją kobiet i mężczyzn w odniesieniu do wynagrodzenia za tę sama pracę, segregacja zawodowa to zjawiska powszechne zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się.  Jednocześnie krajowe i lokalne rynki pracy mają swoją specyfikę i dlatego wymagają indywidualnego podejścia i analizy. W odniesieniu do gospodarki po okresie transformacji, do analizy przyczyn i skali obecnych nierówności między płciami konieczne jest zrozumienie skutków zmian strukturalnych, zmiany podaży pracy i zmian w strukturze kohortowej. Bogactwo oraz szybki przyrost badań w tym zakresie stwarzają niepowtarzalną możliwość wymiany myśli oraz nawiązywania współpracy między naukowcami.   Nasz Instytut razem z Fundacją Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME)/GRAPE zorganizował pierwszą w Polsce konferencję dotyczącą problemu „Nierówności płci na rynku pracy”.   Celem konferencji jest stworzenie forum, na którym naukowcy zainteresowani analizą nierówności między płciami na rynku pracy będą mogli przedstawić i omówić badania teoretyczne, empiryczne, a także te dotyczące konkretnych rozwiązań w szerszym kontekście, takim jak np.:
  • teoretyczne podejścia do różnic w sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy,
  • ekonometryczne podejście do szacowania tych różnic,
  • wyniki badań laboratoryjnych i eksperymentów,
  • analiza determinant nierówności między płciami (instytucje, procesy demograficzne, zmiany kulturowe i strukturalne),
  • szersze badania dotyczące: kraju, sektora, zawodowe, regionalne, jak również badania porównawcze.
***
Jill Rubery (Manchester University) w otwierającym konferencję przemówieniu zwróciła uwagę, że tradycyjne wyjaśnienia przyczyn luki płacowej kobiet i mężczyzn stają się nieaktualne. Zaznaczyła, że coraz większe znaczenie dla rozmiaru luki płacowej mają nie edukacja i doświadczenie, lecz czynniki instytucjonalne oraz charakterystyki przedsiębiorstw, w których pracują kobiety i mężczyźni. Z kolei Nuria Rodriguez-Planas (City University New York, IZA)  podkreśliła wagę norm społecznych i kulturowych, które w różny sposób kształtują wybory chłopców i dziewcząt. Podczas drugiego dnia konferencji przedstawiła swoje badanie dotyczące luki w paleniu papierosów wśród dzieci imigrantów w Hiszpanii. Uzyskane przez nią wyniki pokazują, że pośród dzieci imigrantów z krajów, w których równość płci jest większa, luka w paleniu papierosów pośród nastolatek i nastolatków jest mniejsza.

Program i strona konferencji

Program konferencji z odnośnikami do prezentowanych prac - zobacz Strona konferencji - zobacz

Organizatorzy

Konferencję zorganizowali: FAME /GRAPE i IBS. Skład komitetu organizacyjnego:
  • Iga Magda, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, IBS
  • Joanna Tyrowicz, Uniwersytet Warszawski, GRAPE
  • Lucas van der Velde, Uniwersytet Warszawski, GRAPE

Rada Naukowa

Roberta Gatti - World Bank Marike Knoef - Leiden University Irena Kotowska - Warsaw School of Economics Michał Myck - CenEA, DIW Berlin and IZA Nuria Rodriguez-Planas - City University New York and IZA Jill Rubery - Manchester University Claudia Senik - Paris School of Economics and IZA Klara Sabirianova-Peter - University of North Carolina and IZA Irene van Staveren - Erasmus University Anzelica Zaiceva - University of Modena and IZA
wszystkie wydarzenia