Wirtualna dyskusja Jobs and Development

8 lutego 2016
10 lutego 2016 odbył się Google Hangout na temat zmian w nierównościach i równości szans.

  Wpływ wzrostu gospodarczego na nierówności jest daleki od oczywistego. W ostatnich dekadach w wielu krajach postępował ciągły wzrost PKB, choć tylko w części z nich spadły nierówności, a w jeszcze innych korzyści ze wzrostu skupiły się w obrębie grup o wyższych dochodach. Równocześnie, brak równości szans jest odpowiedzialny za znaczną część ogólnych nierówności dochodowych, co oznacza, że status rodziców warunkuje późniejsze zdrowie, zamożność oraz sytuację na rynku pracy.   Te powiązania budzą za równo ekonomiczne, społeczne jak i polityczne obawy. Uczestnicy tego Google Hangout podjęli więc dyskusję na następujące tematy:

  • Czy wzrost gospodarczy ostatnich lat obniżył nierówności dochodowe? Jakie są doświadczenia z innych stron świata?
  • Jak zmiany w nierówności płac wiążą się z nierównością szans?
  • Jaką rolę edukacja pełni w wyrównywaniu szans i powiększaniu mobilności społecznej? Jakie inne czynniki są tu istotne? Czy rola edukacji jest tak samo istotna w krajach rozwiniętych jak w rozwijających się?
  • Jak można w sposób sprawiedliwy i uczciwy wspierać równość szans?
  • Jakie są braki w dotychczasowej wiedzy i rozumieniu nierówności szans?

wideokonferencja

uczestnicy

Haroon Bhorat, University of Cape Town Haroon Bhorat jest kierownikiem Development Policy Research Unit, oraz profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Cape Town. Jego zainteresowania naukowe dotyczą ekonomii pracy, ubóstwa oraz podziału dochodu. Jest współautorem dwóch książek na temat rynku pracy i problemu ubóstwa w Republice Południowej Afryki. Profesor Bhorat jest posiadaczem prestiżowego tytułu i stanowiska National Research Chair w dziedzinie: Wzrost Gospodarczy, Ubóstwo i Nierówności: Badania ich zajemnych oddziaływań w Republice Południowej Afryki (ang. National Research Chair under the theme of Economic Growth, Poverty and Inequality: Exploring the Interactions for South Africa). Oprócz innych licznych afiliacji, prof. Bhorat zasiada w Radzie Doradczej Komisji do spraw Światowego Ubóstwa powołanej przez Bank Światowy, a w przeszłości był także członkiem Komisji ONZ do Prawnego Wzmocnienia Osób Ubogich (ang. UN Commission on Legal Empowerment of the Poor).

Wykonał także szeroki zakres prac dla rządu Republiki Południowej Afryki i zasiadał w wielu rządowych badawczych radach doradczych.   Michał Brzeziński, Uniwersytet Warszawski Michał Brzeziński jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą podziału dochodu, konsumpcji, majątku, zdrowia, szczęścia oraz czynników związanych z dobrobytem. W swoich ostatnich pracach opiera się na modelowaniu empirycznym oraz podejmuje tematykę nierówności szans, a także wpływu transformacji krajów post-socjalistycznych na podział dochodu. Aktualnie prowadzi projekty badawcze dotyczące nierówności szczęścia i zdrowia, modelowania parametrycznego rozkładu dochodu oraz nierówności i ubóstwa w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest członkiem Towarzystwa Badań nad Nierównością Ekonomiczną (ang. Society for the Study of Economic Inequality) oraz American Economic Association. W przeszłości doradzał dla Banku Światowego.

  Tor Eriksson, University of Aarhus Tor Eriksson jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Aarhus. Jego zainteresowania badawcze obejmują ekonomię pracy, mobilność międzypokoleniową, ekonomię zdrowia i eksperymentalną. Współpracował przy wielu książkach na temat struktury płac i opublikował wiele artykułów skupiając się na ekonomii zasobów ludzkich (ang. personnel economics) i różnicach w płacach. Oprócz innych licznych afiliacji, jest członkiem zespołu badawczego Ekonomii Zasobów Ludzkich w National Bureau of Economic Research (NBER) oraz Nordic Center of Excellence: Empirical Labour Economics. Jego najnowsze badania dotyczą mobilności międzypokoleniowej, różnicowania płac kobiet i mężczyzn pracujących w tych samych firmach w Danii oraz nierówności płacowych w Czechach.   Himanshu, Jawaharlal Nehru University Himanshu jest wykładowcą ekonomii na Uniwersytecie Jawaharlala Nehru. Jego obszary badawcze obejmują zagadnienia związane z ubóstwem, nierównościami, zatrudnieniem, bezpieczeństwem żywnościowym i zmianami agrarnymi. Jego ostatnie artykuły badawcze dotyczyły ubóstwa i nierówności w Indiach. Profesor Himanshu był członkiem wielu rządowych komitetów, wliczając w to Zespół Ekspercki do Pomiaru Ubóstwa (komitet Tendulkar), Narodową Komisję Statystyczną oraz Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prowadzi także kolumnę na temat rozwoju gospodarczego w MINT. Należy do składu oceniającego Narodowy Akt Gwarancji Zatrudnienia na Wsi (ang. National Rural Employment Guarantee Act) i prowadzi projekty naukowe o charakterze międzynarodowym i multidyscyplinarnym.

Iga Magda (Moderator), Institute for Structural Research (IBS) and Warsaw School of Economics Doktor nauk ekonomicznych. Wiceprezes Zarządu w Instytucie Badań Strukturalnych oraz adiunkt w Katedrze Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej pracowała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie koordynowała prace badawcze oraz współpracowała z Grupami Roboczymi Komisji Europejskiej i OECD w obszarze rynku pracy i polityki społecznej. W pracy badawczej zajmuje się problematyką rynku pracy (w tym nierówności płac i dochodów), polityki społecznej, edukacji i zdrowia. Autorka i współautorka wielu publikacji z tych obszarów.

pliki do pobrania
Newsletter
Skip to content