Migracje i mobilność w Europie i Azji Środkowej

2 listopada 2017
Miejsce
Centrum Prasowe PAP
Adres
ul. Bracka 6/8
Rozpoczęcie
2017-10-19 / 11:00
Zakończenie
2017-10-19 / 13:00
19 października br. w Warszawie został zaprezentowany coroczny raport Banku Światowego o sytuacji ekonomicznej w regionie ECA.

Raport pt. „Migration and Mobility in the Europe and Central Asia Region” jest tegoroczną edycją „World Bank Economic Update for Europe and Central Asia (ECA)” (przeczytaj raport). Prezentacja miała miejsce podczas konferencji, którą mieliśmy przyjemność organizować wspólnie z Bankiem Światowym i Ośrodkiem Badań nad Migracjami.

Hans Timmer, główny ekonomista Banku Światowego dla Europy i Azji Centralnej, przedstawił wzorce imigracji w regionie. Wskazywał, że od roku 2000 rośnie liczba wysoko-wykwalifikowanych migrantów oraz migracji w celu podjęcia studiów. Powiększa się również skala migracji czasowych. Na zjawiska te nakładają się dynamiczne zmiany na rynkach pracy wywołane przez rozwój nowych technologii, rosnące zatrudnienie tymczasowe oraz powiększające się nierówności w młodszej populacji. Niepokój związany z napływem uchodźców i terroryzmem w Europie i Azji Centralnej może stanowić wyzwanie dla integracji migrantów. Według Hansa Timmera przemieszczanie się ludności pomiędzy państwami powinno być ułatwione. Powinny również zostać wprowadzone rozwiązania wspierające migrantów i obywateli w zmieniających się warunkach na rynkach pracy.

Paweł Kaczmarczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami mówił o kolejnych wyzwaniach związanych z imigracją, m.in. postawach wobec migrantów i kwestiach integracji społecznej. Jego komentarz zakończył się listą otwartych pytań sugerujących, że potrzebne są dalsze badania na temat wzorców migracji. Piotr Lewandowski wskazywał natomiast na znaczenie braku bezpieczeństwa gospodarczego w kształtowaniu postaw wobec migrantów oraz na rolę technologii w zmianach na rynku pracy. Jego wypowiedź zakończyła się pytaniami o dynamikę tworzenia miejsc pracy i rosnący odsetek populacji z wyższym wykształceniem w regionie ECA, a także o rolę technologii i migracji w łagodzeniu wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami (w j.angielskim):

wh,  am

Newsletter
Skip to content