Konferencja “Wsparcie zatrudnienia osób młodych” - zaproszenie

tablica yt

Bruksela

rozpoczęcie

zakończenie

Business & Science Poland Centrum Konferencyjne, Rue Belliard 40 Bruksela

Iga Magda, wiceprezeska Fundacji Instytut Badań Strukturalnych, opowiada o kluczowych problemach, którymi zajmować się będziemy podczas konferencji.
Podczas Konferencji naukowcy z czterech krajów partnerskich - 
z Węgier, Polski, Włoch i Hiszpanii - dzielić się będą wynikami badań 
przeprowadzonych w ramach projektu Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia Młodzieży.

Projekt, który rozpoczął się cztery lata temu, okazał się tym ważniejszy, że wyzwania, 
jakie przyniosła nam pandemia, a także rosyjska agresja na Ukrainę powodująca ostatnią falę migracji 
młodych ludzi z Ukrainy znacznie zmieniają i utrudniają stytuację osób młodych na rynku pracy.

W obliczu tych wydarzeń wszyscy stoimy przed poważnymi wyzwaniami. Dołącz do nas, by im sprostać.

 
Zapraszamy na Konferencji na miejscu w Brukseli lub online.

Dr Max Uebe, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska, wygłosi wykład otwierający. Aktywny udział jako prelegenci i paneliści wezmą: Julie Bodson, DUO for a JOB Márton Csillag, Budapest Institute Namita Datta, World Bank Vasi Gafiuc, Bukovina Institute Joanna Hofman, RAND Marcel Jansen, FEDEA Judith Krekó, Budapest Institute Astrid Kunze, NHH - Norwegian School of Economics Iga Magda, Institute for Structural Research Veerle Miranda, OECD Cillian Nolan, J-PAL Europe Emiliano Rustichelli, Employment Committee Ágota Scharle, Budapest Institute Mateusz Smoter, Institute for Structural Research Raffaele Trapasso, OECD Claudia Villosio, Collegio Carlo Alberto Wouter Zwysen, ETUI  

Rejestracja jest otwarta i bezpłatna.


Serdecznie zapraszamy. 

pliki do pobrania YEP_conference_ agenda
wszystkie wydarzenia