Prezentacja raportu Polityki Insight

PI_KlinPodatkowy_raport_okladka 2

Budynek Polityki

rozpoczęcie

ul. Słupecka 6, wejście B

30 maja br. Polityka Insight - prezentacja raportu, w którym m.in. rekomendacje skonsolidowanej reformy klina podatkowego. Do udziału w dyskusji zaproszono: S. Dudka (MF), P. Lewandowskiego (IBS), P. Wojciechowskiego (ZUS).
30 maja br. Polityka Insight  zaprezentowała raport  "Jak naprawić klin podatkowy w Polsce". Opracowanie autorstwa Piotra Araka, starszego analityka ds. społecznych Polityki Insight, przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pokazuje:
  • jakie problemy wywołuje klin podatkowy w polskiej gospodarce,
  • w jaki sposób negatywnie wpływa na liczbę i jakość miejsc pracy Polaków,
  • przykłady reform z innych krajów,
  • propozycję zmian w Polsce.
W czasie spotkania zaplanowano również:
  • sesję pytań i odpowiedzi z Henrykiem Kowalczykiem, szefem stałego komitetu Rady Ministrów,
  • dyskusję panelową z udziałem Sławomira Dudka, dyrektora departamentu polityki makroekonomicznej w Ministerstwie Finansów, Piotra Lewandowskiego, prezesa Instytutu Badań Strukturalnych, oraz Pawła Wojciechowskiego, głównego ekonomisty ZUS.
Raport  Piotra Araka "Jak naprawić klin podatkowy w Polsce. Analiza możliwości konsolidacji podatków dochodowych i składek na ubezpieczenia społeczne pod kątem wzrostu zatrudnienia"  dostępny jest: PI_KlinPodatkowy_raport_okladka

bmk

wszystkie wydarzenia