Czwarte Międzynarodowe Sympozjum Ekonomii Obliczeniowej i Finansów w Paryżu

pixabay_paryz

Paryż, Francja

rozpoczęcie

zakończenie

Marek Antosiewicz i Jacek Suda przedstawili wyniki badań dotyczących rozwoju metod modelowania heterogeniczności w makroekonomii.
W dniach 14-16 kwietnia odbyło się Czwarte Międzynarodowe Sympozjum Ekonomii Obliczeniowej i Finansów w Paryżu organizowane przez Towarzystwo Ekonomii Obliczeniowej. W wydarzeniu wzięli udział Marek Antosiewicz (SGH, IBS) oraz Jacek Suda (NBP), którzy przedstawili wyniki z dwóch artykułów naukowych napisanych w ramach projektu z Narodowego Centrum Nauki dotyczącego rozwoju metod modelowania heterogeniczności w makroekonomii (prezentacja do pobrania poniżej).
wszystkie wydarzenia