11. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomii Zdrowia

Znaczenie odżywiania i konsekwencje otyłości z punktu widzenia ekonomii były tematem przewodnim Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomii Zdrowia.
W dniach 12-15 lipca w Mediolanie, na Uniwersytecie Boccioni odbył się Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomii Zdrowia. Tematem przewodnim Kongresu było znaczenie odżywiania i konsekwencje otyłości z punktu widzenia ekonomii.   W sesji poświęconej ekonomicznym aspektom starzenia się ludności Maciej Lis (IBS) - jako jedyny prelegent z Polski - zaprezentował wyniki badania weryfikującego hipotezę o znaczeniu struktury wieku dla zagregowanych wydatków na opiekę zdrowotną.  
wszystkie wydarzenia