Marcin Wroński

mwronsk@sgh.waw.pl
lista publikacji autora
2021-04-08 Czy podatek majątkowy może uzdrowić finanse publiczne i zmniejszyć nierówności majątkowe w Polsce?
Autorzy:    / 
Dziękuję Janowi Rutkowskiemu za cenne uwagi oraz pomoc w opracowaniu tekstu.
Skip to content