Sprawiedliwa Transformacja w Regionie Śląskim

ecfseminarium900X543

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

rozpoczęcie

zakończenie

ul. Jordana 18, Katowice (sala 401)

Zapraszamy na seminarium IBS dot. zmian na rynku pracy związanych z transformacją regionów górniczych - Katowice, 30.05.
Jakie zmiany na rynku pracy w Regionie Śląskim może przynieść transformacja węglowa? Niektóre sektory i regiony, szczególnie te najbardziej uzależnione od węgla, mogą zostać dotknięte negatywnymi skutkami przemian bardziej niż inne. Z tego też powodu, zgodnie z Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 r., jak również ze Śląską Deklaracją Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji, kluczowe znaczenie ma zapewnienie „sprawiedliwej transformacji” dla świata pracy.  

Celem seminarium będzie omówienie wyników prowadzonych przez IBS badań oraz ocena perspektyw zatrudnienia poza sektorem górniczym na Śląsku. Podczas pierwszej sesji zaprezentujemy ryzyka dla rynku pracy wynikające z ograniczenia wydobycia. Następnie przeanalizujemy nowe perspektywy zatrudnienia w innych sektorach. Przedstawimy także preferencje samych górników i ich ocenę znalezienia możliwości nowego zatrudnienia, zebrane w badaniu ankietowym. Zaprezentujemy też istniejące rozwiązania wspierające sprawiedliwą transformację w regionach górniczych. W trakcie panelu dyskusyjnego zaproszeni interesariusze podzielą się komentarzami dotyczącymi przedstawionych analiz, a także porozmawiają o sprawiedliwej transformacji.  

Szczegółowy program seminarium znajduje się w załączniku.  

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym wydarzeniu. Prosimy o rejestrację za pomocą strony internetowej https://justtransitionsilesia.konfeo.com do 24 maja 2019 r.
pliki do pobrania Agenda
wszystkie wydarzenia