Czy Polska jest krajem dużych nierówności ekonomicznych?

20 czerwca 2017

W ostatnich latach rosnące nierówności ekonomiczne stały się na świecie jednym z najgoręcej dyskutowanych zagadnień społeczno-gospodarczych. Nierówności dochodowe w minionych trzech dekadach wzrosły znacząco w przypadku większości krajów OECD. Wielu badaczy, polityków i komentatorów życia gospodarczego sugeruje, że poziom nierówności przekroczył punkt krytyczny, co może osłabiać wzrost gospodarczy, ograniczać mobilność społeczną, zwiększać podziały społeczne i koncentrować władzę polityczną w rękach osób bogatych. Niniejszy tekst poświęcony jest analizie poszczególnych wymiarów nierówności ekonomicznych w Polsce. W kolejnych częściach tekstu zajmiemy się: nierównościami płacowymi, nierównościami dochodowymi, ewolucją nierówności płacowych i dochodowych w Polsce w okresie od 1989 roku, nierównościami majątkowymi, nierównością szans, relatywnym ubóstwem.

Główne wnioski. Fakty i liczby
słowa kluczowe: nierówność dochodowa, udziały najwyższych dochodów, dyspersja płac, nierówność majątkowa, nierówność szans, Polska
kody JEL: 
rok wydania: 2017
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 01/2017
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

Dziękuję Beacie Kwiatkowskiej, Piotrowi Lewandowskiemu i Janowi Rutkowskiemu za pomocne uwagi i komentarze. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Opracowanie własne na podstawie danych liczbowych Eurostat. Eurostat nie ponosi odpowiedzialności za przedstawione wyniki i wnioski. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy Autora i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych.

autorzy:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Skip to content