Technologia, globalizacja i rynki pracy na świecie

chairs-2181916_640
11 lipca br. zapraszamy na międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone globalnym przemianom na rynkach pracy.

Rozwój technologii i globalizacja zmieniły charakter pracy na całym świecie. Liczne badania przeprowadzone dla Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej wykazały, że zmniejszanie się zatrudnienia w zawodach rutynowych i wymagających średniego poziomu umiejętności prowadzi do polaryzacji zatrudnienia i wzrostu nierówności społecznych. Automatyzacja, offshoring i konkurencja importowa z gospodarek wschodzących, zwłaszcza z Chin, są często wskazywane jako główne przyczyny tych zmian. Jednakże dotychczas niewiele uwagi poświęcono wpływowi rozwoju technologii ICT, automatyzacji i offshoringu na rynki pracy w gospodarkach wschodzących i krajach średnio zamożnych.

 

Podczas seminarium wspólnie z ekspertami z Chin i z Polski odpowiemy m.in. na pytania:

  • Jak globalizacja i rozwój technologii ICT wpływają na popyt na pracę oraz jakość miejsc pracy w Europie, a jak w Chinach i innych gospodarkach wschodzących?
  • Czy derutynizacja pracy dotyczy jedynie krajów rozwiniętych czy jest zjawiskiem globalnym?
  • Jaką część zatrudnienia w Europie stanowią zawody rutynowe a jaką nierutynowe? Jak ta relacja wygląda w gospodarkach wschodzących?

Wśród prelegentów znajdą się:

  • Albert Park (Instytut Badań nad Rynkami Wschodzącymi, Uniwersytet Nauki i Techniki w Hong Kongu)
  • Yang Du (Instytut Populacji i Ekonomii Rynku Pracy, Chińska Akademia Nauk Społecznych)
  • Aleksandra Parteka (Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska)
  • Piotr Lewandowski (Instytut Badań Strukturalnych)

Wstępny program spotkania dostępny jest na stronie wydarzenia (zobacz).
Serdecznie zapraszamy!

 

***

Seminarium odbędzie się 11 lipca br. w sali konferencyjnej i-View Meetings przy ul. Mazowieckiej 9 w Warszawie. Prosimy o mailowe potwierdzenie obecności - ibs@ibs.org.pl - do 7 lipca br., ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

***

Seminarium „Technologia, globalizacja i rynki pracy na świecie” jest pierwszym z cyklu czterech międzynarodowych seminariów (public policy seminars) organizowanych przez IBS w 2017 roku ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (umowa nr 892/P-DUN/2017). Zachęcamy do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, o których będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Projekt związany z tą wiadomością:

Działania upowszechniające naukę

wszystkie wiadomości