Mannheim Energy Conference

pixabay_mannheim

Mannheim

rozpoczęcie

zakończenie

Maciej Lis wziął udział w międzynarodowej konferencji ZEW & MaCCI - Mannheim Energy Conference, prezentując temat elastyczności miar ubóstwa energetycznego względem zmian w strukturze budynków, cen energii oraz dochodów gospodarstw domowych.
W dniach 19-20 maja 2016 r odbyła się konferencja „Mannheim Energy Conference” organizowana przez the Centre for European Economic Research (ZEW) oraz the Mannheim Centre for Competition and Innovation (MaCCI).   Dyskusje w czasie konferencji koncentrowały się głównie na:
  • unifikacji europejskiego rynku energii,
  • optymalnej polityce subsydiowania odnawialnych źródeł energii,
  • poprawie alokacji energii w czasie za pomocą systemów opartych na sprężaniu powierza,
  • efektywności energetycznej budynków.
Warto zwrócić uwagę na niektóre zaprezentowane wyniki badań
O trudnościach w tworzeniu i zastosowaniu jednej definicji i polityki ubóstwa energetycznego dla całej Unii Europejskiej mówił David Deller (University of East England). Maciej Lis (IBS) przedstawił natomiast elastyczność miar ubóstwa energetycznego względem zmian w strukturze budynków, cen energii oraz dochodów gospodarstw domowych.   Gerhard Kussel (RWI Essen Ruhe-University Bochum) pokazał, że pomimo znacznych potencjalnych oszczędności tylko 20% konsumentów jest skłonna zmienić dostawcę energii. Z kolei Andreas Gerster (RWI Essen) zwrócił uwagę, że wprowadzenie obowiązkowych oznaczeń efektywności energetycznej budynków w ogłoszeniach sprzedaży obniża ceny mieszkań o słabej efektywności energetycznej o 5%.   Niels-Henrik M. Von Der Fehr (University of Oslo) oraz Christophe Gence-Creux (ACER) z różnych perspektyw scharakteryzowali polityczne trudności, które napotyka budowa europejskiego rynku energii elektrycznej. Thomas-Olivier Leautier (Toulouse School of Economics) pokazał, że najprawdopodobniej subsydiowanie energii wiatrowej nie będzie mogło wygasnąć w Wielkiej Brytanii, a przyznany mu priorytet spowoduje wypieranie elektrowni atomowych z rynku, w przypadku których nie da się dostosować podaży energii do nagłych wahań w zapotrzebowaniu. Natomiast Micheal Waterson (University of Warwick) wskazał istnienie ekonomicznego uzasadnienia dla tworzenia magazynów przechowywania energii, żeby zrównoważyć zarówno dobowe wahania w popycie na energie, jak i wahania generowane przez elektrownie wiatrowe.

***

Prezentacja Macieja Lisa dotycząca elastyczności miar ubóstwa energetycznego (plik PDF) do pobrania poniżej).  

ml

wszystkie wydarzenia