The Impact of the Support Offered to Young People under the Operational Programme Knowledge Education Development. Third Report of Outcome Indicators Measurement

29 May 2018

W niniejszym raporcie przedstawiono ocenę skuteczności wsparcia w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, skierowanego do osób pozostających w kategorii NEET, tj. niepracujących oraz niebędących w kształceniu i nieszkolących się, w grupie wieku 15-29 lat. W skład raportu wchodzą: (1) badanie wskaźnikowe, w którym analizowana jest sytuacja osób 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie – jest to III edycja tego badania, w tym roku po raz pierwszy przeprowadzonego z wykorzystaniem danych ZUS; (2) badanie CATI dostarczające dodatkowych informacji o uczestnikach Programu, w tym o jakości znajdywanej przez nich pracy, różnicach w wynikach kobiet i mężczyzn, czy zróżnicowaniu wyników w zależności od regionu. Wyniki wskazują na różnice w wynikach kobiet i mężczyzn, zwłaszcza w kontekście własnej działalności gospodarczej, silne zróżnicowanie wyników po województwach i powiatach w Polsce, oraz zmiany w przyczynach niepodejmowania pracy wśród tych, którzy pozostali niepracujący.

keywords: effectiveness of labour market intervention, active labour market policies, NEET youth
JEL codes: 
publication year: 2018
language: polish
Publications category:  ,
Additional information:

This publication is the third of a planned series of five reports of outcome indicators measurements under the project “Evaluation of support provided for young people under the Operational Programme Knowledge Education Development (OP KED)” commissioned by the Polish Ministry of Investment and Economic Development, financed from the European Social Fund. The project is realised by the consortium: Institute for Structural Research (IBS), IMAPP and IQS.

Projects related to this publication:
 / 
authors:

Institute for Structural Research (IBS), Warsaw School of Economics (SGH)

Institute for Structural Research (IBS), Faculty of Economic Sciences and Digital Economy Lab (DELab), University of Warsaw

Institute for Structural Research (IBS), University of Warsaw

Skip to content