Memo III – a large scale DSGE model

29 February 2016

W niniejszym raporcie opisana jest struktura modelu MEMO III – wielosektorowego, dynamicznego, stochastycznego modelu równowagi ogólnej, wykorzystywanego przez zespół IBS do analizy polityk klimatycznych. Struktura produkcji w modelu jest bezpośrednio kalibrowana do macierzy przepływów międzygałęziowych dla wybranego regionu lub kraju. Model posiada m.in. rozbudowany moduł wymiany z zagranicą, rynku pracy oraz endogenicznej technologicznej adaptacji firm. Symulacje wykorzystujące model MEMO III zostały wykonane m.in. do: 1) analizy polityk promujących efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych w ramach projektu FP7 DYNAMIX (http://dynamix-project.eu/), 2) analizy skuteczności i kosztów podatku od emisji oraz sektorowych planów gospodarczych poprawiających efektywność energetyczną w Chile w ramach projektu MAPS (http://www.mapsprogramme.org/) oraz 3) analizy ryzyka związanego z różnymi ścieżkami niskoemisyjnej transformacji (http://transrisk-project.eu/).

keywords: DSGE, environmental economics, technological change
JEL codes: 
publication year: 2016
language: english
Publications category: 
authors:

Institute for Structural Research (IBS)

Institute for Structural Research (IBS); SGH Warsaw School of Economics

We value your privacy
Cookie settings
Some cookies are necessary for the proper operation of our site. We also encourage you to agree to the use of analytical tool cookies. They allow us to continuously improve the site. You can find more information in the Privacy Policy. More.
Customize Reject all Accept all
Cookie settings
Customize settings
"Necessary" cookies are required for the operation of the site. Consent to the other categories, will help us improve the operation of the site. Third-party companies, such as: Google, also store cookies. For more information: data use and privacy. Cookies set by Google for logged in users.
Necessary cookies are required for the proper operation of the site.
Store the data of analytical tools such as: Google Analytics.
They store data related to the ad function.
Allows user data related to advertisements to be sent to Google

There is no cookies.

Allows personalized ads to be displayed

There is no cookies.

Save settings Accept all
Cookie settings
Skip to content