Projekt łączył dwa podejścia teoretyczne: rozróżnienie pomiędzy przedsiębiorcami motywowanymi chęcią wykorzystania dostrzeżonej szansy i rozpoczynającymi działalność z konieczności oraz teorię poszukiwań pracy.  Na poziomie mikro projekt brał pod uwagę zarówno rolę indywidualnych zasobów jak też utraconych korzyści przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie na poziomie makro uwzględniane byłot zróżnicowanie regionalnych rynków pracy. Projekt wykorzystywał wysokiej jakości dane indywidualne na temat pochodzenia społecznego, wykształcenia oraz ścieżki kariery na rynku pracy pochodzące ze szwedzkich rejestrów publicznych. Przy wykorzystaniu modeli hazardu szacowane było ryzyko rozpoczęcia działalności gospodarczej, gdzie status na rynku pracy oraz dochód z aktywności ekonomicznej traktowane były jako kluczowe determinanty.

 

***

Projekt był finansowany przez CERGE-EI (Center for Economic Research and Graduate Education - Economics Institute).

kontakt : marcin.rataj@ibs.org.pl