Projekt łączy dwa podejścia teoretyczne: rozróżnienie pomiędzy przedsiębiorcami motywowanymi chęcią wykorzystania dostrzeżonej szansy i rozpoczynającymi działalność z konieczności oraz teorię poszukiwań pracy.  Na poziomie mikro projekt bierze pod uwagę zarówno rolę indywidualnych zasobów jak też utraconych korzyści przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie na poziomie makro uwzględniane jest zróżnicowanie regionalnych rynków pracy. Projekt wykorzystuje wysokiej jakości dane indywidualne na temat pochodzenia społecznego, wykształcenia oraz ścieżki kariery na rynku pracy pochodzące ze szwedzkich rejestrów publicznych. Przy wykorzystaniu modeli hazardu szacowane jest ryzyko rozpoczęcia działalności gospodarczej, gdzie status na rynku pracy oraz dochód z aktywności ekonomicznej traktowane są jako kluczowe determinanty.

 

Projekt finansowany jest przez CERGE-EI (Center for Economic Research and Graduate Education - Economics Institute).

kontakt : marcin.rataj@ibs.org.pl