Ryzyka związane z transformacją niskoemisyjną w Polsce

ibs-event-transrisk-pl

Warszawa

rozpoczęcie

zakończenie

Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58 (sala VIP)

12 października organizujemy międzynarodowe seminarium i warsztaty dotyczące skutków zmian w energetyce. Serdecznie zapraszamy!
Celem spotkania jest przedstawienie możliwych ścieżek transformacji w energetyce oraz ich skutków dla rynku pracy, sektora innowacyjności i bezpieczeństwa energetycznego państwa. Problematyka przejścia na niskoemisyjne źródła energii budzi wątpliwości zarówno wśród polityków i przedstawicieli przemysłu, jak i ekonomistów. Z jednej strony prowadzi do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i rozwoju innowacyjności, z drugiej może skutkować zmniejszeniem efektywności istniejących elektrowni węglowych oraz redukcją miejsc pracy w górnictwie.   Podczas seminarium naukowcy z Polski, Szwajcarii i Grecji zaprezentują wyniki najnowszych badań dotyczących ryzyk i szans związanych z przejściem na niskoemisyjne źródła energii.  
Warsztaty metodą Fuzzy Cognitive Mapping
Jednym z elementów spotkania będzie zebranie wśród uczestników opinii dotyczących skutków transformacji niskoemisyjnej w Polsce lub jej braku. Warsztaty oparte o rozwijaną na Politechnice Ateńskiej metodę Fuzzy Cognitive Mapping pozwolą zidentyfikować największe, według uczestników, zagrożenia dla polskiej gospodarki związane z transformacją niskoemisyjną.   Liczymy, że wspólna debata przedstawicieli sektora publicznego, związków zawodowych, pracodawców, organizacji pozarządowych i przedstawicieli świata nauki pozwoli lepiej oszacować ryzyka i projektować polityki publiczne dotyczące zmian w energetyce.  

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się poniżej.

***

Seminarium odbędzie się 12 października br. w godzinach 12:30-17:00 w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 w Warszawie (10 minut pieszo od stancji metra „Rondo Daszyńskiego”). Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez stronę internetową: https://seminariumTRANSrisk.konfeo.com do dnia 6 października br.

ibs-event-transrisk-pl

program
 • 12.30 - 13.30 Lunch

 • 13.30 - 14.10 Sesja otwierająca: szanse i ryzyka transformacji niskoemisyjnej

  Piotr Lewandowski (Instytut Badań Strukturalnych – IBS)

  Reprezentant/ka administracji publicznej (TBC)

  Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski (Politechnika Łódzka – PŁ)

  Robert Jeszke (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – KOBiZE)

 • 14.10 - 15.45 Sesja I

 • Znaczenie węgla w miksie energetycznym w Polsce

  Dr Artur Wyrwa (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – AGH)

 • Skutki transformacji niskoemisyjnej dla rynku pracy

  Marek Antosiewicz (Instytut Badań Strukturalnych – IBS)

 • Transformacja niskoemisyjna oczyma interesariuszy – prezentacja i warsztaty z metodą Fuzzy Cognitive Mapping (FCM)

  Prof. Haris Doukas (Politechnika Ateńska – NTUA)

  Alexandros Nikas (Politechnika Ateńska – NTUA)

  Aleksander Szpor (Instytut Badań Strukturalnych – IBS)

 • 15.45 - 16.00 Przerwa kawowa

 • 16.00 - 17.15 Sesja II

 • Czy potrzebujemy gazu jako „paliwa pomostowego”?

  Paula Diaz (Politechnika Federalna w Zurychu – ETH Zurich)

  Dr Oscar van Vliet (Politechnika Federalna w Zurychu – ETH Zurich)

 • Dywersifikacja inwestycji w sektorze energetycznym, a procesy przemian w kierunku gospodarki niskoemisyjnej

  Dr hab. Karolina Safarzyńska (Uniwersytet Warszawski)

 • „Zielone” badania i rozwój – jak i kiedy przeprowadzić transformację sektora B+R?

  Dr Jan Witajewski-Baltvilks (Instytut Badań Strukturalnych – IBS)

 • Podsumowanie

  Dr Jan Witajewski-Baltvilks (Instytut Badań Strukturalnych – IBS)

pliki do pobrania Program Zaproszenie
wszystkie wydarzenia