II Konferencja "IZA/World Bank/NJD Conference on Jobs and Development"

IBS_Jobs_and_development_conference_2019_1

Waszyngton

rozpoczęcie

zakończenie

Zapraszamy na konferencję na temat poprawy sytuacji na rynku pracy w krajach rozwijających się - Waszyngton, 6-7 czerwca 2019.
Druga konferencja Jobs and Development, organizowana przez Bank Światowy, IZA oraz Network for Jobs and Development (do którego należy IBS), odbędzie się w Waszyngtonie w dniach 6-7 czerwca 2019 r. Jej tematem przewodnim będzie poprawa sytuacji na rynku pracy w krajach rozwijających się.
Poprzednia edycja konferencji odbyła się w maju 2018 r. w Bogocie i zgromadziła ponad 100 ekspertów z ponad 25 krajów. Nadchodząca dwudniowa konferencja obejmie wykłady specjalne, ok. 80 prezentacji w sesjach równoległych oraz panel dyskusyjny z udziałem decydentów i ekspertów ds. polityki rynku pracy. Konferencja obejmie szereg zagadnień dotyczących roli rynku pracy w rozwoju gospodarczym oraz skutecznej polityki związanej z wyzwaniami na rynkach pracy, zwłaszcza w krajach rozwijających się.
Wykłady specjalne
 • Daron Acemoglu (MIT): "Productivity, Work and Wages: Lessons for Developed and Developing Economies"
 • Ricardo Hausmann (Harvard Kennedy School): "Growth Diagnostics and Jobs"
Główne zagadnienia
 • Wzrost popytu na pracę zarobkową;
 • Tworzenie miejsc pracy w gospodarce rejestrowanej;
 • Poprawa jakości pracy w gospodarce nieformalnej oraz zarobków osób samozatrudnionych;
 • Przeciwdziałanie niedopasowaniu strukturalnemu oraz wspieranie wchodzenia na rynki pracy osób młodych;
 • Rozwój systemów zabezpieczenia społecznego wspierających bezpieczeństwo oraz inkluzywny rozwój;
 • Przyszłość pracy w sektorze usług w krajach rozwijających się;
 • Związek między postępem technologicznym i popytem na pracę;
 • Poprawa dostępu do pracy dla osób w trudnej sytuacji społecznej lub z ograniczonymi możliwościami na rynkach pracy;
 • Nierówność płci na rynkach pracy, zwłaszcza w krajach rozwijających się;
 • Poprawa dopasowania przestrzennego oraz wspieranie migracji na rynkach pracy;
 • Modele teoretyczne pogłębiające zrozumienie czynników kształtujących rynki pracy w krajach rozwijających się.
Strona konferencji

Więcej informacji na temat konferencji oraz procesu aplikacji znajduje się na stronie: http://jobsanddevelopmentconference.org/.

Organizatorzy

Konferencja Jobs and Development jest współorganizowana przez Bank Światowy, IZA oraz Network on Jobs and Development w skład którego wchodzą: Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), Development Policy Research Unit (DPRU), HKUST Institute for Emerging Market Studies (HKUST IEMS), Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA) oraz IBS.

Komitet organizacyjny:

IZA - Institute of Labor Economics - Gary Fields i Ahmed Elsayed

The World Bank – Ian Walker i Yolaina Montoya

The Network on Jobs and Development (NJD)  – Albert Park i Piotr Lewandowski

pliki do pobrania Call for Papers
wszystkie wydarzenia