Energy poverty in Poland, 2012-2016. Description and changes over time

11 January 2018

Celem publikacji jest przedstawienie skali i charakterystyki ubóstwa energetycznego w Polsce na podstawie najnowszych dostępnych danych. Ubóstwo energetyczne w 2016 roku dotykało 12,2% mieszkańców Polski, czyli 4,6 mln osób (1,3 mln gospodarstw domowych). Skala zjawiska zmniejszyła się w ostatnich 5 latach o 2,3 pkt. proc. (w porównaniu do 14,5% ubogich energetycznie w 2012 r.). Poprawa sytuacji gospodarstw domowych była w znacznej mierze efektem wzrostu dochodów. Zjawisko nie jest tożsame z ubóstwem dochodowym – prawie 6% Polaków (2,1 mln) to osoby, które były ubogie energetycznie, ale nie dochodowo. Zdecydowaną większość (2/3) ubogich energetycznie stanowili mieszkańcy wsi. Jest to konsekwencją względnie niższych dochodów mieszkańców wsi oraz zamieszkiwania w domach jednorodzinnych o często dość dużych metrażach i niskiej efektywności energetycznej. Istotnym aspektem jest też częsty brak dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej.

publication year: 2018
language: polishenglish
Publications category: 
Additional information:

Project funded by the European Climate Foundation. Own study based on data from the Polish Household Budget Survey 2012–2016 by the Central Statistical Office. The Central Statistical Office is not liable for the data and conclusions presented in the publication. The content of this publication presents the opinions of the authors, which may diverge from the position of the Institute for Structural Research. The usual disclaimers apply. ***The first version of the brief report was published in January 2018. The revised version was published in February 2018 (errata: chart “The energy poor, by type of housing”).

Projects related to this publication:
 / 
authors:

University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences

Institute for Structural Research (IBS)

Skip to content