Konferencja „Ekonomia Innowacyjności, Dyfuzji, Wzrostu i Środowiska”

16-18 września w londyńskim Royal Society of Arts odbyła się konferencja o ekonomii innowacyjności, wzrostu i środowiska organizowana przez London School of Economics.
Konferencja zgromadziła niemal wszystkie największe autorytety w dziedzinie ekonomii zielonych innowacji: m.in. Philippe’a Aghiona (Harvard), Lorda Nicholasa Sterna (LSE), Sjaka Smuldersa (Tilburd), Davida Poppa (Syracuse) i Carolyn Fisher (RfF). Podczas prezentacji i debat uczestnicy dyskutowali między innymi o tym, czy nowoczesne modele wzrostu powinny, tak jak dotychczas, skupiać się na wzroście PKB, czy raczej powinny brać pod uwagę, takie wskaźniki jak możliwości spędzania czasu z przyjaciółmi/rodziną, które mogą być ograniczone  w gospodarkach z szybkim wzrostem produkcji. Inna dyskusja zasygnalizowała, że system subsydiów powinien nie tylko redukować koszty zielonych technologii, ale też promować ich substytucyjność względem starszych, energochłonnych technologii.   W konferencji uczestniczył Jan Witajewski-Baltvilks, ekonomista Instytutu Badań Strukturalnych, który zaprezentował swój artykuł „Zmiany Technologiczne w energochłonnych sektorach gospodarki”. Współautorami artykułu są Elena Verdolini i Massimo Tavoni, z Fondazione Eni Enrico Mattei w Mediolanie. W pracy tej, autorzy wykorzystują dane patentowe do przewidywania rozwoju energooszczędnych technologii. program konferencji
wszystkie wydarzenia