Konferencja „Nierówności płci na rynku pracy”

Zapraszamy do zgłaszania propozycji prac naukowych.

Nasz Instytut z Fundacją Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME)/GRAPE organizuje pierwszą w Polsce konferencję dotyczącą problemu „Nierówności płci na rynku pracy”.

 

Różnice między sytuacją kobiet i mężczyzn w odniesieniu do wynagrodzenia za tę sama pracę, segregacja zawodowa to zjawiska powszechne zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się.  Jednocześnie krajowe i lokalne rynki pracy mają swoją specyfikę i dlatego wymagają indywidualnego podejścia i analizy. W odniesieniu do gospodarki po okresie transformacji, do analizy przyczyn i skali obecnych nierówności między płciami konieczne jest zrozumienie skutków zmian strukturalnych, zmiany podaży pracy i zmian w strukturze kohortowej. Bogactwo oraz szybki przyrost badań w tym zakresie stwarzają niepowtarzalną możliwość wymiany myśli oraz nawiązywania współpracy między naukowcami.

 

Cel konferencji

Celem konferencji jest stworzenie forum, na którym naukowcy zainteresowani analizą nierówności między płciami na rynku pracy będą mogli przedstawić i omówić badania teoretyczne, empiryczne, a także te dotyczące konkretnych rozwiązań w szerszym kontekście, takim jak np.:

  • teoretyczne podejścia do różnic w sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy,
  • ekonometryczne podejście do szacowania tych różnic,
  • wyniki badań laboratoryjnych i eksperymentów,
  • analiza determinant nierówności między płciami (instytucje, procesy demograficzne, zmiany kulturowe i strukturalne),
  • szersze badania dotyczące: kraju, sektora, zawodowe, regionalne, jak również badania porównawcze.

Termin i miejsce

Konferencja odbędzie się w dniach 1 i 2 lipca na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji prac naukowych w terminie do 1 kwietnia 2016 (adres - grape[at]uw.edu.pl)

 

 

wszystkie wiadomości