Jan Frankowski

analityk

Janek 4

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Szkole Nauk Społecznych PAN. Badacz z 8-letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju regionalnego, energetyki i mieszkalnictwa. Koordynował i realizował kilkadziesiąt projektów aplikacyjnych i naukowych dla polskich i zagranicznych instytucji badawczych, ministerstw oraz samorządów.

 

 

W IBS bada głównie szanse i ryzyka transformacji energetycznej dla gospodarstw domowych, miast i regionów.

wiadomości