Baiba Witajewska-Baltvilka

analityk

Baiba (1)

Doktor Nauk Politycznych (European University Institute). W pracy badawczej zajmuje się polityką partyjną i wyborczą oraz rozwojem demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej. Ma także doświadczenie w ewaluacji instrumentów polityk publicznych (finansowych instrumentów unijnej polityki spójności i polityki regionalnej), a także w opracowywaniu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

zainteresowania

polityka partyjna, polityka wyborcza, rozwój demokracji