IBS WORKING PAPER

ISSN:                   2451-4373

Wydawca:

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
ul. Irysowa 18c, 02-660 Warszawa, Polska
KRS 0000249402  REGON 140420239  NIP 701-00-06-634

IBS Working Paper 03/2019

Firmy a nierówności płacowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Jan Gromadzki, Iga Magda, Simone Moriconi

IBS Working Paper 01/2019
IBS Working Paper 10/2018
IBS Working Paper 07/2018
IBS Working Paper 06/2018

Morskie farmy wiatrowe w Polsce – analiza systemu innowacji

Marcin Gałczyński, Jakub Sawulski, Robert Zajdler

IBS Working Paper 04/2018
IBS Working Paper 02/2018

Wpływ termomodernizacji budynków mieszkalnych na rynek pracy w Polsce

Konstancja Ziółkowska (Święcicka), Piotr Lewandowski, Katarzyna Sałach