IBS WORKING PAPER

ISSN:                   2451-4373

Wydawca:

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
ul. Irysowa 18c, 02-660 Warszawa, Polska
KRS 0000249402  REGON 140420239  NIP 701-00-06-634

IBS Working Paper 07/2020
IBS Working Paper 05/2020

Ekspozycja na zarażenie w pracy w Europie a płeć pracownika

Piotr Lewandowski, Katarzyna Lipowska, Iga Magda

IBS Working Paper 04/2020
IBS Working Paper 11/2019

Dynamika popytu na energię w krótkim i długim okresie

Marek Antosiewicz, Jan Witajewski-Baltvilks

IBS Working Paper 07/2019