IBS WORKING PAPER

ISSN:                   2451-4373

Wydawca:

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
ul. Irysowa 18c, 02-660 Warszawa, Polska
KRS 0000249402  REGON 140420239  NIP 701-00-06-634

IBS Working Paper WP 03/2022
IBS Working Paper WP 02/2022

Wpływ programu „Rodzina 500+” na wyniki wyborów w Polsce

Michał Brzeziński, Jan Gromadzki, Katarzyna Sałach

IBS Working Paper WP 05/2022

Wpływ robotów przemysłowych na przepływy na rynku pracy w Europie

Ronald Bachmann, Myrielle Gonschor, Piotr Lewandowski

IBS Working Paper 03/2021
IBS Working Paper 01/2021

Dekarbonizacja i zmiany na rynku pracy w Polsce

Jan Frankowski, Piotr Lewandowski, Joanna Mazurkiewicz

IBS Working Paper 10/2020

Ubóstwo energetyczne, warunki mieszkaniowe i zdrowie w Polsce

Jan Frankowski, Piotr Lewandowski, Jakub Sokołowski

IBS Working Paper 07/2020
IBS Working Paper 06/2020

Globalna alokacja pracy rutynowej i nierutynowej

Piotr Lewandowski, Albert Park, Simone Schotte

IBS Working Paper 05/2020

Ekspozycja na zarażenie w pracy w Europie a płeć pracownika

Piotr Lewandowski, Katarzyna Lipowska, Iga Magda