IBS POLICY PAPER

ISSN:                   2451-4365

Wydawca:

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
ul. Irysowa 18c, 02-660 Warszawa, Polska
KRS 0000249402  REGON 140420239  NIP 701-00-06-634

IBS Policy Paper 01/2015
IBS Policy Paper 05/2014
IBS Policy Paper 03/2014
IBS Policy Paper 02/2014

Dualny rynek pracy, płaca minimalna i nierówności

Agnieszka Kamińska, Piotr Lewandowski, Karol Pogorzelski

IBS Policy Paper 04/2014

Kobiety na europejskim rynku pracy

Jan Baran, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Agnieszka Kamińska

IBS Policy Paper 01/2014

Fikcja zatrudniania w Polsce – propozycje wyjścia z impasu

Piotr Arak, Piotr Lewandowski, Piotr Żakowiecki

IBS Policy Paper 01/2013

Kobiety przyszłością europejskiego rynku pracy

Agnieszka Chłoń-Domińczak, Agnieszka Kamińska, Iga Magda