Projekt WeLaR wystartował 8 listopada 2022 r. na konferencji w Brukseli

Welar Kickoff 2
Naukowcy z 10 instytucji z całej Europy będą dociekać, w jaki sposób megatrendy wpływają na rynki pracy i poziom zabezpieczenia społecznego w karajach Europy.

 

Spotkanie rozpoczęło się od przemówień koordynatora projektu Karoliena Lenaertsa z Instytutu HIVA KU Leuven, który jest liderem projektu WeLaR. Giuliana Sicolo, oficer ds. projektów w Agencji wykonawczej ds. badań Naukowych Komisji Europejskiej, przedstawiła krótką, ale ważną prezentację na temat oczekiwań Agencji, w tym na temat sposobu zarządzania WeLaR w takich kwestiach, jak stosunki z Komisją, okresowe sprawozdania, współpraca z innymi projektami i wpływ  przeprowadzonych badań na polityki.

 

Następnie odbyły się trzy sesje poświęcone pakietom roboczym. Piotr Lewandowski przedstawił plan pakietu roboczego 4: Trendy popytu na pracę, którym kieruje.

 

Welar Kickoff obciety
Członkowie konsorcjum WeLaR

Wszyscy czekamy na kolejne miesiące wytężonej pracy.

wszystkie wiadomości