Porozmawiajmy o... edukacji

RZECZoPRAWIE
O najnowszych badaniach dotyczących wpływu rodziców na wyniki edukacyjne dzieci w kontekście nowej reformy oświaty opowiadała Iga Magda w programie #RZECZoPRAWIE (Rzeczpospolita.tv).

Odnosząc się do zmian w systemie oświaty, Iga Magda podkreślała wpływ edukacji od najmłodszych lat na późniejszy sukces zawodowy dzieci. Odwołując się do wyników badań z innych krajów, argumentowała, że czas poświęcony przez rodziców na aktywności związane z edukacją dzieci wpływa na późniejszy status dzieci na rynku pracy oraz ich wynagrodzenia. Z badań przeprowadzonych w IBS przez Igę Magdę i Romę Keister wynika, że czas ten pozytywnie wpływa na wyniki edukacyjne dzieci, a szczególnie na umiejętności językowe.

 

– Paradoksalnie dla większości rodzin nie ma żadnej różnicy w czasie spędzonym na aktywnościach edukacyjnych z dziećmi przez rodziców pracujących i niepracujących. – mówiła Iga Magda. Co więcej, w niektórych rodzinach pracujący rodzice poświęcają starszym dzieciom (w wieku 8-15 lat) więcej czasu niż rodzice niepracujący.

 

W tym kontekście cofnięcie obowiązku szkolnego do siódmego roku życia będzie szczególnie szkodliwe dla dzieci z rodzin uboższych. Ze względu na niższy kapitał społeczny oraz mniejsze możliwości finansowe rodzice ci w mniejszym stopniu inwestują w edukację dzieci. Wiceprezeska naszego Instytutu podkreśliła, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby jak najwięcej dzieci zostało objętych opieką przedszkolną.

 

Odnosząc się do wydłużenia edukacji na poziomie podstawowym, Iga Magda mówiła również o konieczności zmian w systemie edukacji zawodowej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z:

  • wywiadem Jolanty Ojczyk z Igą Magdą w programie #RZECZoPRAWIE (Rzeczpospolita.tv) -> zobacz
  • wynikami badań Igi Magdy i Romy Keister dotyczącymi inwestycji w dzieci zaprezentowanymi podczas konferencji Population Association of America -> zobacz

oprac. a.m.

wszystkie wiadomości