Harmonogram wsparcia w projekcie

Zaktualizowany harmonogram wsparcia w projekcie "SYSTEM PROGNOZOWANIA POLSKIEGO RYNKU PRACY”.

27 września w Warszawie i 11 października we Wrocławiu odbędą się spotkania z przedstawicielami grup docelowych, podczas których zaprezentujemy założenia nowego narzędzia i wstępne prognozy. Uczestnicy – przedstawiciele urzędów pracy – będą mogli zapoznać się z metodami prognozowania, zwłaszcza w zakresie prognozowania liczby pracujących na poziomie powiatów, jak również zgłosić swoje sugestie. Zgłoszenia (imię, nazwisko, instytucja, adres mailowy) prosimy kierować na adres prognozowanie@ibs.org.pl.

 

W załączniku zamieszczamy aktualny harmonogram_wsparcia_w_projekcie SPPRP.

Projekt związany z tą wiadomością:

System prognozowania polskiego rynku pracy

wszystkie wiadomości