Nowe spojrzenie na ubóstwo i nierówności w Polsce

Warszawa

rozpoczęcie

zakończenie

Zebra Tower (wejście A, piętro 12) Mokotowska 1

Seminarium IBS - prezentacja najnowszych wyników badań dotyczących ubóstwa energetycznego - zjawiska dotykającego 6,4 mln Polaków w 2013 roku
Celem seminarium było pogłębienie wiedzy o nierównościach i ubóstwie w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem nowego wymiaru deprywacji - ubóstwa energetycznego oraz roli polityk podatkowo-transferowych. Zależało nam, aby przedstawić informacje m.in. na temat zależności pomiędzy ubóstwem energetycznym a dochodowym; prognozy dotyczące skali zjawiska do 2030 r. oraz wskazać, które grupy społeczne znajdują się w najtrudniejszej sytuacji oraz ilu Polaków nie stać na opłacanie rachunków za energię cieplną i elektryczną.   Agata Miazga (IBS) i Dominik Owczarek (ISP) przedstawili koncepcję definiowania i pomiaru ubóstwa energetycznego w Polsce oraz wyjaśnili różnice pomiędzy ubóstwem dochodowym i energetycznym (artykuł). Maciej Lis (IBS) zaprezentował wyniki modelu mikrosymulacyjnego w celu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób efektywnie przeciwdziałać temu zjawisku. Ponadto Michał Brzeziński (WNE UW) oraz Michał Myck (CenEA) przedstawili wyniki swoich badań na temat wpływu polityki fiskalnej i społecznej na poziom dochodów różnych grup społeczno-ekonomicznych i nierówności dochodowe w Polsce.   Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa z udziałem ekspertów ze świata nauki, energetyki, administracji i pomocy społecznej -  prof. Elżbiety Tarkowskiej (IFiS APS), dr hab. Ryszarda Szarfenberga (IPS UW, EAPN Polska)Magdaleny Ruszkowskiej-Cieślak (Habitat for Humanity) i Arkadiusza Szymańskiego (Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki).   Dyskusję moderowała Katarzyna Karpa-Świderek (TVN).   Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim naszym gościom. Dla osób zainteresowanych tematem, które nie miały możliwości uczestniczyć w seminarium -  prezentacje do pobrania (poniżej).    
program
 • 12:30-13:30 Lunch

 • 13:30-13:40 Wprowadzenie

  dr Iga Magda (IBS, SGH)

 • 13:40-14:20 SESJA 1

  Nierówność ekonomiczna pomiędzy klasami społecznymi w Polsce
  dr hab. Michał Brzeziński (WNE UW)

  Dom zimny, dom ciemny – czyli ubóstwo energetyczne w Polsce
  Agata Miazga (IBS) i Dominik Owczarek (ISP)

 • 14:20-14:40 Przerwa kawowa

 • 14:40-16:20 SESJA 2

  Polityka podatkowo-świadczeniowa i jej efekty dystrybucyjne
  dr hab. Michał Myck (CenEA)
  Scenariusze zmian zasięgu ubóstwa energetycznego w Polsce do 2030 roku
  Maciej Lis (IBS, SGH)

  Dyskusja panelowa
  prof. Elżbieta Tarkowska (IFiS APS)
  dr hab. Ryszard Szarfenberg (IPS UW, EAPN Polska)
  Arkadiusz Szymański (DE MG)
  Magdalena Ruszkowska-Cieślak (Habitat for Humanity Polska)

 • 16:20-16:30 Podsumowanie

  dr Iga Magda (IBS, SGH)

wszystkie wydarzenia